НАП: Физическите лица могат да подадат годишни декларация с баркод и чрез пощите

НАП в Пловдив
За земеделските производители, които са самоосигуряващи се, единствен вариант е електронна декларация с ПИК

За физическите лица и през 2020 година остава възможността да подадат годишната си данъчна декларация /ГДД/ за получени доходи през 2019 г. в 24 пощенски станции в област Пловдив. От Агенцията напомнят, че самоосигуряващите се лица подават ГДД само по електронен път подписани с електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Декларации по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ гражданите ще могат да подават в Централна поща гр. Пловдив и в пощенски станции с номера 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18 и 23 за клон гр. Пловдив, също и в станциите в населените места Асеновград, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, Садово, Калояново, Раковски и Брезово. Срещу минимална такса определена от пощенския оператор ще им бъде издаван входящ номер. За предходната 2019 г. на място в пощенските станции са подадени 5 980 декларации.

От НАП напомнят и за възможността, данъчните декларации да бъдат попълнени чрез електронната форма с баркод. Попълването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията https://nra.bg/ и да се попълни „офлайн“, след което се разпечатва и подписва.

Декларациите от физически лица могат да бъдат подадени по пощата, на място в пощенските станции, в офиса на НАП Пловдив на ул. „Скопие“ 106 или по електронен път с ПИК, или с електронен подпис в срок до 30 април 2020 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или на електронна поща infocenter@nra.bg.

 

Leave a Comment