Български учени създадоха високодобивна пшеница от най-висок клас – САШЕЦ

Новият сорт на Института по растителни генетични ресурси в Садово и Института по полски култури в Чирпан получи награда на изложбата Агра 2020

Колектив от учени получи преди седмица награда в раздел „Научна дейност и разработки“ на изложбата Агра 2020 г. в Международния панаир Пловдив за новият сорт високодобивна, икономична и устойчива на полягане и някои важни болести пшеница клас А Сашец. 

Представяме ви характеристиката на Сашец, предоставена ни от Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ в град Садово.

Благодарение на много добрата съвместна работа между ИРГР, Садово и ИПК, Чирпан е създаден сорт  Сашец (Снимки 1 и 2 ) от колектив доц. Златина Ур, проф. д-р В. Божанова, гл. ас Р. Чипилски, гл. ас. д-р Евг. Димитров, ас. Теодора Ангелова и земеделски техник Магдалина Костова.

сорт Сашец, пшеница

Обикновената зимна пшеница Сашец има лежаща розетка. Средно ран сорт, изкласява 2-3 дни след от сорт Садово 1.  Вегетационният му период за годините на изпитване средно 214 дни, като варира от 209 – 233 в зависимост от метеорологичните условия. Формира гъсти и изравнени посеви. На квадратен метър се развиват около 730-750 класоносни стъбла.  Височината на стъблото е около 90-95 cm. Стъблото е изправено вертикално, т.е сортът е устойчив на полягане. Устойчив е и на оронване  – плевите му са средно разтворени – наравно на стандарта

Доц. Златина Ур Архивна снимка на Агро Пловдив

Доц. Златина Ур
Архивна снимка на Агро Пловдив

Толерантен е на кафява ръжда и брашнеста мана по пшеницата и устойчив на черна и жълта ръжда.  Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост.

Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43-47g.  Хектолитровата му маса е равна до тази на Садово – 72-78 kg/hl . За проучвания период стойностите на седиментационното число варират от  56 cm³ до 72 cm³, ферментационното число е от 154 до 213 min. За сорт Сашец са характерни високи стойности на добив мокър глутен в границите от 28,48% до 35,5% с отпускане на глутена от 5,5 mm до 7,5 mm и число на хлебопекарна сила от 60 до 74 (ог). По показателя  относителна енергия за деформация на тестото ( W-Joules x 10-4 ), сортът попада в групата на добрите пълнители. Резултатите от валориграфското изпитване са също много добри – над 7 min образуване и устойчивост  и през трите години на изпитване (8,20 до 9,50min.). От направеното пробно лабораторно изпичане на хляб по „Ремикс“ метод е определена формоустойчивоста (h/d) и тя е  от 0,4 до 0,42, а специфичният обем(cm3/g) е от 2,34 до 3,07. От направените тригодишни пълни технологични проучвания и анализите на ИАСАС, които са почти идентични, може да се заключи, че сорт Сашец е с много добри технологични покозатели и напълно отговаря на изискванията на ИАСАС за група А на качествените пшеници.

Сортът е както висококачествен, така и с добра добивност. В Садово средно за четиригодишен период на сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно от 7,07  t/ha,  което е отлично съчетание за сорт от група А, където се наблюдава отрицателна корелация между качество и добив. Сашец е сорт с икономично използване на азота  – най-високите му добиви са при ниво на торене N 6 или 12 kg/da активно вещество.

Основните предимства на сорт Сашец са: 

Сортът е постижение за високо качество.  При него е постигнат баланс на високо качество и добра добивност. Средно за четиригодишния период на сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно с 110 kg/da по-висок от този на средния стандарт сорт Садово 1 и Енола.  Икономичен сорт – най- високи добиви се получават при ниво на торене N6 или  N12 kg/da а.в.

  • стойностите на технологичните показатели са като за група А, в която е признат
  • притежава много добра продуктивна братимост и формира плътен посев, което е гаранция за високи добиви.
  • с оптимална височина на стъблото около 90-95 cm за условията на България, не поляга.
  • притежава едри продуктивни класове, които са много добре озърнени. Зърното му е едро и абсолютната маса е 43-47 g
  • Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост

Най-важното иновативно предимство на сорт Сашец е съчетанието на високо качество и добър потенциал за добив, както и ефективното използване на азота за формиране на единица продукция. Това съчетание ще доведе до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати за фермерите. Сорт Сашец е с много добра продуктивна братимост, със средноедро зърно и с дълъг много добре озърнен клас. Притежава отлични хлебопекарни качества.

 

Leave a Comment