Към октомври на 2019 г. непродаденият пчелен мед е 5 223 тона

Повече от 58 хиляди пчелни семейства са загинали миналата година по данни на МЗХГ

Николай Гайдов, пчеларКъм 1 октомври 2019 г. нереализираният пчелен мед е бил 5 223 тона, което е с 59% повече в сравнение с година по-рано, посочва обзорният анализ за пчеларството на агростатистиката за 2019 г. Общо реализираният мед – на едро и на дребно, към преработватели и промишлеността, е в обем от 6 274 тона. За подхранване на пчелните семейства и за собствена консумация са заделени 1 561 тона.

Средната цена на пчелния мед миналата година е била 7,13 лв./кг при 7,30 лв. през 2018 г.

Към 1 -ви октомври 2019 г. пчелните семейства са 867.6 хил. броя, което е с 10.8% повече спрямо предходната година.

Пчелните семейства, от които е добиван мед през 2019 г., достигат 702.8 хил. броя (с 14.5% повече), а произведеният мед е 11 518 тона – с 11.4% повече спрямо 2018 г. Най-много пчелни семейства – 210 830 броя, има в Северен централен район, където за година те са нараснали с 12,7%. В Южен централен, след увеличение от 10,2%, броят на пчелните семейства е достигнал 90 252.

Средният добив от едно пчелно семейство намалява с 2.4% до 16.4 кг.

Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2019 година е 13 771 или с 12.3% повече. Най-сериозно е увеличението на стопанствата, в които се отглеждат между 10 и 49 пчелни семейства (+23,9%) и от 50 до 149 пчелни семейства (+16.1%). Средният брой на отглежданите пчелни семейства в едно стопанство намалява с 1.4% до 63 броя/стопанство. Общо през 2019 г. са загинали 58 377 пчелни семейства.

През миналата година унищожените пчелни семейства в страната са 58 377 (плюс 15% спрямо 2018 г.). Те представляват 6,7 на сто от всички семейства у нас. От тях 24 317 са били отровени, 7 995 са загинали от болести, 5 040 от глад, а за 21 025 броя е посочено „по други причини“. Югоизточният район е с най-много отровени пчелни семейства – 8 545 броя.

 

 

Leave a Comment