Помощ до 0,83 евро/тон/ден за складиране на зехтин бе постигната на последната тръжна сесия

маслинови дървета

Маслиновата градина на Зографския манастир в Атон

По схемата Помощи за частно складиране на маслиново масло, приета през ноември 2019 г., днес бе проведена последната тръжната процедура. Като цяло схемата обхваща общ обем от 213 500 тона зехтин, които представляват около 27% от общите запаси в ЕС в началото на пазарната 2019/20 година.

Четвъртата и последна тръжна процедура приключи с максимална помощ от 0,83 евро на ден за тон зехтин с екстра върджин, върджин и лампанте за обем от 41 600 тона, който трябва да се съхранява най-малко 180 дни.

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви, че е рано е да се види пълното въздействие на мярката за подкрепа, но към момента признаците за възстановяване на ценовия баланс вече са видими. „Европейската комисия отново показа своята ангажираност и подкрепа към европейските земеделски стопани, особено когато са изправени пред смущения на пазара“, каза той.

Заради големите запаси на зехтин в ЕС и няколкото последователни добри реколти, които доведоха до намаляване на цените, Европейската комисия одобри схема за помощ за частно съхранение, насочена към стабилизиране на пазара и повишаване на цените. Схемата функционира чрез четири тръжни процедури, като първата беше през ноември 2019 г., а последната приключи днес.

Като цяло повечето оферти идваха от Испания, където пазарът е особено под натиск и запасите са изключително високи. Третият търг беше най-успешният, когато по-голямата част от общия запас влезе в схемата.

Въпреки ранните признаци на подобрение, ще отнеме повече време, за да стане видимо пълното въздействие върху цените на зехтина в ЕС. Комисията ще бъде бдителна и ще продължи да следи отблизо развитието на пазара в сектора на зехтина.

Европейският съюз е водещ производител, потребител и износител на зехтин. От 2013 г. средно ЕС произвежда 68,4%, консумира 54,2% и изнася 66,9% от световния зехтин. Испания е най-важният производител на маслиново масло в Съюза, следвана от Италия, Гърция и Португалия.

През последните месеци пазарът на зехтин в ЕС страда от много ниски цени поради излишък на предлагане след реколтата 2018/19 и изключително високи запаси на ниво ЕС, оценени на 783 600 тона за 2018/19 (84% от които в Испания).

Leave a Comment