Депутати питат министър Танева за „Напоителни системи“ и мярка 4.3

канал R-3

Напоителен канал край град Съединение

Днес, 6 март, в часовете за парламентарен контрол земеделският министър Десислава Танева ще отговаря на два въпроса на депутати.

Първият е за финансовото състояние на държавното дружество „Напоителни системи“ и възможностите на релизиране на проекти по подмярка 4.3. Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфрастуктура“, която през този програмен период не е била отваряна, според последния индикативен график трябва да стартира през февруари – април. Бюджетът й е в размер на 50 465 860 евро, а като бенефициенти са определени „Напоителни системи“ и сдруженията за напояване. Помощта е изцяло безвъзмездна, като проект на „Напоителни системи“ може да получи до 6 млн. евро финансиране, а на напоително сдружение до 1,5 млн. евро. Въпросът е зададен от депутата Светла Бъчварова-Пиралкова.

Вторият въпрос към аграрния министър е относно новите изисквания за идентификация на животни в срок до 31.03.2020 г.

Десислава Танева ще отговаря на въпросите веднага след образователния министър Красимир Вълчев, който е шести в програмата за парламентарен контрол.

Leave a Comment