С 200 000 дка ще се увеличат поливните площи след изпълнение на проекти по мярка 4.3

Подмярката ще бъде отворена в края на март. „Напоителни системи“ са готови да внесат проекти за 29 хидромелиоративни обекти, обяви земеделският министър в парламента

Десислава ТаневаИндикативният график ще бъде спазен – подмярка 4.3 за инвестиции в поливна инфраструктура ще бъде отворена за прием на проекти в края на март 2020. Преди това на 13 март ще бъдат публикувани указанията и условията за кандидатстване със срок за обществено обсъждане от 10 дни. Това съобщи днес по време на парламентарния контрол министърът на земеделието Десислава Танева.

Танева посочи, че „Напоителни системи“ЕАД е в проектна готовност за участие. Финансовото състояние на дружеството е добро. Предприятието е приключило 2018 г. с печалба в размер на 1 004 000 лв. и с приходи от близо 42 млн. лв. Задълженията му към НАП са оптимизирани, каза земеделския министър в отговор на въпроса на депутата Светла Бъчварова-Пиранкова, която припомни, че включването в подмярката изисква кандидатите да нямат задължения към държавата. Десислава Танева увери, че пред „Напоителни системи“ тази пречка няма да стои.

Министърът съобщи, че „Напоителни системи“ има 14 клона. От тяхна страна са изготвени проекти за финансиране по подмярка 4.3 на 29 по хидромелиоративни обекта, които са от първостепенна важност за напояването.

Десислава Танева изброи с колко ще се увеличи поливната площ към различните клонове след реализиране на проектите. А именно: Клон Бургас – 560 дка, Клон Видин 20 000 дка, Клон Среден Дунав 20 000 дка, Клон Средна Тунджа 25 819 дка, Клон Тополница 16 680 дка, Клон Хасково 3250 дка, Клон Черно море 250 дка, клон Шумен 10 900 дка, Клон Марица (Пловдив) 16 623 дка, клон Долен Дунав 42 000 дка, Клон София 2900 дка, клон Струма-Места 5800 дка, Клон Горна Тунджа 18 125 дка, Клон Мизия – (до момента не са извършвани поливания, възможно е при желания да се поливат 2 млн. дка площи).

Земеделският министър обобщи, че след изпълнение на проектите на 14-те клона поливните земи в страната ще се увеличат с 200 000 дка.

Подмярка 4.3 е с бюджет от 50 465 860 евро, а „Напоителни системи“ могат да получат максимално финансиране за един проект в размер на 6 млн. евро. Информацията на министър Десислава Танева веднага отвори въпрос от страна на депутата дали пък частните водни сдружения ще успеят да се вредят за финансиране, след като „Напоителни системи“ ще участват с 29 проекта. (Ако всеки проект е с размер на разходите до 6 млн. евро, то тогава държавното предприятие ще търси от мярка 4.3 общо 174 млн. евро – б.р.) Министърът обаче увери, че и сдруженията ще получат подпомагане по подмярката.

Leave a Comment