ФАО организира виртуална среща на жените и младежите, заети със земеделие

Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

В много страни от Европа и Централна Азия възможностите на младежите в селските райони, особено на младите жени, да получат висше образование и достоен труд са ограничени. Жените в селските райони имат по-малък достъп до критично важни производствени ресурси, независимо дали става въпрос за земя, селскостопански ресурси или финансови услуги. Те са преобладаващото мнозинство в областите, където се използва ръчен труд и където работят като неформални и неплатени семейни работници.

Разглеждането на въпроси, свързани със състоянието на жените и младите хора в селското стопанство, може да бъде ключов фактор за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР).

В тази връзка ФАО ще организира виртуална дискусия на експерти на 18 март от 10:00 часа (CET). Целта на събитието е да сподели примери за добри практики и успешен опит в привличането на млади жени към селското стопанство чрез разширяване на техните икономически възможности и осигуряване на младото поколение на достъп до здравни услуги и образование, безопасна среда и други ползи за развитие. Дискусията ще послужи и за идентифициране на възможностите за подпомагане създаването на по-добри условия и устойчив поминък в селските райони в контекста на постигане на ЦУР.

Желаещите могат да се присъединят онлайн дискусията на ФАО и да споделят своята гледна точка и опит в тази област.

Leave a Comment