До 29 март се затварят търговски центрове и учебни заведения

 За област Пловдив са определени болниците, в които ще се приемат пациенти с доказана зараза с коронавирус

Мол Марково ТепеМинистърът на здравеопазването Кирил Ананиев въвежда със своя заповед и съобразно извънредното положение в страната заради Ковид-19 няколко противоепидемични мерки. Те са по препоръка на Националния оперативен щаб. Те ще важат до 29 март.

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност трябва да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Заповедта е  съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Областният кризисен щаб в Пловдив, който проведе днес спешно заседание, реши:

На заседанието на Областният кризисен щаб в Пловдив бяха определени болничните заведения на територията на областта, които да приемат за лечение пациенти с доказана или ясна клинична картина на коронавирус както следва:

1. Инфекциозна клиника на  УМБАЛ “Свети Георги“, Пловдив – 36 легла /с възможност за постепенно увеличаване на броя до максимум 115 легла/

2. УМБАЛ “Пловдив“ -20 легла

3. Многопрофилна транспортна болница – до 24 легла

4. Военна болница -10 легла

5. МБАЛ „Иван Рилски“ -22 легла

6. МБАЛ “Света Каридад“ -8 легла

7. УМБАЛ “Каспела“- 24 легла

8. УМБАЛ „Пълмед“ -14 легла

9. УМБАЛ Еврохоспитал -10 легла

10.  МБАЛ „Медлайн“ и  МБАЛ „Централ Хоспитал“ – 8 легла

11. МБАЛ Свети Пантелеймон -2 легла

12. МБАЛ Карлово – инфекциозно отделение -10 легла

13. МБАЛ “Тримонциум“ -2 легла

14. Определя общинската болница МБАЛ „Свети Мина“ да започне незабавна организация   и да бъде приведена в готовност  с целия си наличен леглови фонд от 192 легла за приемане на пациенти с коронавирус.

 

 

Leave a Comment