Над 400 европейски интелектуалци призоваха в декларация ЕК да получи извънредни правомощия заради Covid-19

Над 400 именити европейски интелектуалци поискаха в декларация единен отговор на ЕС срещу пандемията от Covid-19  и план за целия съюз за възстановяване на икономиките на държавите след преминаването й. Те настояват Европейската комисия да получи извънредни правомощия за координирана реакция на коронавирусната криза, както би трябвало да действа едно федерално правителство. Декларацията е преведена на няколко езика, в това число и на български, и е отворена за подписване от всички граждани на общността – ТУК.

Ето и текста на апела:

декларация

Ние, европейските граждани, разбираме, че Covid-19 е обща заплаха, която може да засегне една държава по-рано от друга, но в крайна сметка ще навреди на всички нас и може да повлияе на ежедневието и икономиката ни почти като война.

Ние, европейските граждани, сме притеснени и уплашени от тази заплаха; и още повече от егоизма и саморазрушителното късогледство на различните, некоординирани национални отговори; поради липсата на предвидливост на нашите национални лидери, които се преструват, че не знаят, че нашата взаимозависимост изисква единен европейски отговор със строги мерки за ограничаване на пандемиите и план за целия ЕС за възстановяване на европейската икономика след това.

Ние, европейските граждани, отричаме, че настоящият ЕС е с малко компетенции и правомощия за справяне с пандемиите и поради това е неспособен да се справи със сегашното предизвикателство. Приветстваме своевременното решение на Комисията да предостави 25 милиарда евро и финансова гъвкавост за справяне с тази заплаха. Може би това е най-доброто, което може да направи, но не е достатъчно.

Призоваваме Европейската комисия и Парламентът да предложат, както и националните правителства да приемат (започвайки от заседанието на Еврогрупата на 16 март и следващ извънреден Европейски съвет, който ще бъде свикан скоро след това) следните спешни мерки, като се използва и Договора от Лисабон:

1. Общественото здравеопазване и борбата с епидемиите да бъде част от компетенциите на ЕС при спазване на обикновената законодателна процедура и предоставяне на Комисията извънредни правомощия за координиране на реакцията по отношение на епидемиите, както би трябвало да действа едно федерално правителство.

2. Да се разшири обхватът на Европейския механизъм за стабилност, за да финансира незабавното укрепване на европейската и националната здравна система за справяне с пандемията, която застрашава живота на европейските граждани, а оттам и икономическата и финансова стабилност на ЕС.

3. Да се премахне разпоредбата за балансиран бюджет на ЕС и да се създаде специален актив на ЕС, който да е за финансиране на план за целия ЕС за насърчаване на икономическото възстановяване и социалното сближаване по време на и след извънредната ситуация.

4. Фискалните въпроси да преминат към обикновената законодателна процедура и да бъдат предоставени фискални правомощия на ЕС да приеме нови собствени ресурси – като данък върху въглерода (и въглеродни тарифи), цифров данък, данък върху финансовите транзакции – за финансиране на бюджета на ЕС (или на бюджетния инструмент на еврозоната, ако решението бъде взето само на равнище еврозона).

5. Незабавно да бъде одобрена следващата многогодишна финансова рамка, като се увеличи бюджета на ЕС до поне 1,3% от брутния национален доход , както поиска Европейският парламент, въз основа на настоящата структура на бюджетното финансиране; като се постигне поне осигуряване на поне 2% от бюджета с новите собствени ресурси, за предоставянето на основни обществени блага в целия ЕС.

6. Планираната Конференция за бъдещето на Европа да се превърне в пълноценен Европейски конвент за изготвяне на нов конституционен пакт между гражданите на ЕС и държавите членки.

Ние европейските граждани вярваме, че това е определящият час за ЕС. Нагласите на обществото към ЕС години напред ще зависи от неговия отговор на тази криза. Това е моментът да се докаже, че ЕС е общност от ценности със споделена съдба в условията на един бурен глобален свят с политически, икономически и здравни заплахи. Време е за смели общи стъпки за преодоляване на страха! Време е за европейско единство, а не за национално разделение!

Leave a Comment