Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

кафяво алпийско козлеВъпреки че подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е отворена за прием на проекти от 6 март, до момента няма кандидати, съобщава експерт от областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Службата е ангажирана да изработва безплатно проекти за земеделските производители, след като те заявят желание за това. По време на приемите по подмярка 6.3 в предишни години служители на НССЗ се скъсваха от работа, най-вече по проекти, свързани с растениевъдство и пчеларство, сега обаче нямат клиенти.

Приемът по тази мярка през 2020 г. е целеви – за стопани на птици, свине, овце и кози. Могат да кандидатстват фермери, чиито стопанства със стандартен производствен обем от 2000 до 7999 евро. Бюджетът е 11,7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро. Срокът за кандидатстване е до 15 май.

Проблемът на повечето животновъди, които искат, а не смеят да кандидатстват, е, че условията за изпълнение на проектите ще ги вкарат в разходи, които безвъзмездната помощ няма да покрие, посочват запознати. Основното условие – за биосигурност, е свързано със значителни инвестиции.

„Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) няма да прекратява преодставянето на своите услуги. Препоръчваме Ви за връзка с експертите на НССЗ да се използва телефон или електронна поща, за получаване на необходимата информация и консултации“, съобщава на интернет страницата си НССЗ.

Експертите в областните офиси на службите се редуват с присъствени дежурства в офисите във връзка с вирусната епидемия.

Контакти

Пловдив

Екип: Диляна Валентинова Кацарова – инженер, Ангел Петров Търпов – агроном, Маргарита Стефанова Господинова – агроном, Иванка Петкова Михова – икономист

4000 ПЛОВДИВ
бул. „Марица“ 122, ет. 1, ст. 12 и 13
Сл. тел./факс: 032 / 62 67 56

моб. тел.: 0887 636 782, 0889 609 199, 0885 831 875, 0876 210 699

e-mail: plovdiv.m@naas.government.bg

Пазарджик

Екип:

Екип: Александър Харалампиев Туйков – икономист, Светла  Антонова Сиракова – зооинженер, Станимир Петев Стефанов – агроном

4400 ПАЗАРДЖИК
ул. „Цар Симеон“ 23
сл. тел./факс: 034 / 44 08 66

моб. тел.: 0886 994 210, 0876 212 271, 0887 607 478

e-mail: pazardjik.m@naas.government.bg

Стара Загора

Екип: Ганчо Цветков Ганчев – агроном, Нели Жекова Димова – зооинженер, Елена Господинова Гернилова – икономист

6000 СТАРА ЗАГОРА
бул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, ст. 7
Сл. тел./факс: 042 / 60 19 03

моб. тел.: 0885 859 020, 0889 626 251, 0887 028 177

e-mail:  stara_zagora.m@naas.government.bg

Смолян

Екип: Марияна Миткова Неделева – зооинженер, Ивайло Кузманов Гелов – агроном

4700 СМОЛЯН
бул. “България” № 14,
Областна администрация, ст. 505, п.к. 125
п.к. 125
Сл. тел./факс: 0301 / 6 26 31

моб. тел.: 0885 848 238, 0876 215 045

e-mail:  smolian.m@naas.government.bg

Кърджали

Екип: Галина Ангелова Николова – агроном, Кирилка Батурова Каламанова – зооинженер,
Мария Костадинова Белева – икономист, Христо Тенев Капсамунов – агроном

6600 КЪРДЖАЛИ
Комплексна опитна станция,
ул. „Миньорска“ 1, РЦНПО
Сл. тел./факс: 0361 / 6 23 64

моб. тел.: 0885 873 888, 0876 214 499, 0885 566 918, 0876 149 184

e-mail: kurdjali.m@naas.government.bg

Хасково

Екип: Тодор Вълков Тодоров – зооинженер, Недялка Ангелова Нанева – агроном, Сибел Селями Ахмед – икономист

6300 ХАСКОВО
ул. “Ивайло” № 1, ет. 2, ст. 207 и 208
Сл. тел./факс: 038 / 66 42 21

моб. тел.: 0888 005 036, 0885 842 195, 0876 219 849

e-mail:  haskovo.m@naas.government.bg

Благоевград

Екип: Стилиян Любомиров Рупов – икономист, Веселин Любчев Иванов – икономист, Даниела Славчова Илчова –

Благоевград 2709
ул. „Иван Михайлов“ 49,
(етаж под офиса на Държавния кадастър)
вх. А, ет. 2, п.к. 352                                                                                                                                        Сл. тел./факс: 073 / 88 20 19

моб. тел.: 0887 857 879, 0886 975 376, 0876 215 753

e-mail:  blagoevgrad.m@naas.government.bg

Ямбол

Екип: Зоя Георгиева Тодорова – зооинженер, Петя Стоянова – икономист

8600 ЯМБОЛ
ул. “Жорж Папазов” № 9, ет. 1, ст. 4, п.к. 325
Сл. тел./факс: 046 / 98 31 65

моб. тел.: 0889 807 969, 0885 566 927

e-mail:  yambol.m@naas.government.bg

Сливен

Екип: Юлия Георгиева Енчева – зооинженер, Иван Великов Георгиев – агроном, Красимир Петков Пахов – зооинженер, Мария Паскалева Василева – и/т

8801 СЛИВЕН
гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ 18, ет 3
п.к. 1220
тел./факс: 044 / 66 26 04

моб. тел.: 0888 890 722, 0885 074 183, 0876 215 057, 0887 207 910

e-mail:  sliven.m@naas.government.bg

Бургас

Екип: Валентин Петков Бялков – зооинженер, Галя Маринова Димитрова – агроном, Георги Красимиров Георгиев – икономист, Радка Атанасова Бодурова – агроном

8000 БУРГАС
ул. „Фердинандова“ 3, ет. 5                                                                                                                        Сл. тел./факс: 056 / 84 14 35

моб. тел.: 0885 832 186, 0886 081 588, 0876 213 653, 0887 474 045

e-mail:  burgas.m@naas.government.bg
 

 

 

 

Leave a Comment