МЗХГ: Ако Кампания 2020 не приключи до 15 май, плащанията ще се забавят

МЗХПо искане на Италия, Европейската комисия реши да предприеме правните стъпки, необходими за удължаване с месец на срока на Кампания 2020 за заявяване на директни плащания. В нормална ситуация той изтича на 15 май. Отделните държави членки сами трябва да преценят дали да се възползват от новия срок или да приключат кампанията в рамките на обичайния период.

Българското Министерство на земеделието апелират към фермерите да се мобилизират, за да не се стигне до удължаване на срока. Препоръката към стопаните е да подават заявленията си по Кампания 2020 по електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ-РА) – раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

Земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, могат да бъдат включени в графици за подаване на заявленията в съответната Общинска служба по земеделие (ОСЗ).

Защо не е добре да се удължи срокът за подаване на заявления?

Защото, обясняват от министерството,

– извършването на плащанията към земеделските стопани ще бъде забавено, като оторизацията на основното плащане по СЕПП не би могла да се осъществи през месец декември.

– Измества се срокът на задържане на животните, който стартира от първия ден след приключване на кампанията, което от своя страна влияе върху доказването на реализираните животни;

– Измества се срокът за стартиране на Риск анализите по всички схеми и мерки от заявлението, което от своя страна оказва влияние върху старта на проверките на място, както и тяхното приключване в срок, така че те да бъдат ползвани в последствие за своевременна оторизация на тези схеми и мерки;

– Измества се стартът на кръстосаните проверки, резултатите, от които от една страна са основа за всички административни проверки по заявленията, а от друга и има срок (31.07.) за публикуване на справка за декларираните кадастрални имоти.

Министерството е подготвило отговори на някои от често задаваните от земеделците въпроси, свързани с извънредното положение заради коронавируса. Те могат да се прочетат в новата рубрика „COVID-19 Информация за земеделските производители“ в сайта на МЗХГ.

 

Leave a Comment