Срокът за внасяне на финансови отчети в Агенцията по вписвания се удължава до 30 септември

Агенция по вписванияСрокът за подаване на годишните финансови отчети към Агенцията по вписвания се удължава от 30 юни до 30 септември. Срокът за подаване на нулеви декларации също е отложен – от 31 март до 30 юни. Това съобщи от ефира на Bloomberg TV Bulgaria Габриела Козарева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Директорът посочи, че услугите, предоставяни от Търговския регистър, от регистър Булстат, от регистър РИОС, са достъпни изцяло онлайн. Единствено Имотният регистър предоставя част от услугите си на гише.

Козарева отбеляза, че за подаване на заявление в Търговския регистър е необходим електронен подпис, както и за проверка на документите, с които се удостоверяват вписаните обстоятелства – във втория случай може и със сертификат, издаван от Агенцията.

“Гражданите трябва да имат предвид, че такси от Агенция по вписванията се събират единствено и само след заявена услуга. Те винаги се плащат по банков път, сметките са посочени на страницата на Агенцията”, коментира Козарева по повод опитите за измама в настоящата ситуация.

Очаква се в Закона за мерките по време на извънредното положение да бъде заложено подаването на годишните финансови отчети на юридическите лица в НАП да е до 30 юни.

Leave a Comment