Националната Био Асоциация иска съдействие от министър Танева пред МВР

биологично земеделиеВ писмо до земеделския министър Десислава Танева, Националната Био Асоциация (НБА) представя трудностите, с които земеделците се сблъскват при допълнителните ограничение след въведеното извънредно положение заради коронавируса у нас. И предлагат начини за разрешаване на проблемите.

Трудностите на фермерите

– Не могат да осъществят достъп до производствените полета (нивите или пчелините), за да извършат необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка и други;

– Не могат да се прибвижват до областните центрове за подаване на документи пред структурите на ОД „Земеделие“ и ДФ „Земеделие“ и БАБХ;

– Не могат да осъществят достъп до агроаптеките и магазините за резервни части, вкл. куриерски фирми;

– Не могат да осъществят достъп до ОС „Земеделие“ за очертаване на парцелите в системата ИСАК;

– Пълномощници работещи при земеделски стопани не могат да се придвижат, да изпълняват задълженията си по подаване на документи пред администрацията на МЗГХ, ДФЗ и БАБХ, защото са с различна адресна регистрация спрямо мястото на своя ангажимент.

Пример: Пълномощник с адресна регистрация от София, следва да заяви парцели за подпомагане на територията на Област Силистра, същият следва да се придвижи през редица области до съответната ОС „Земеделие“ и ако един Контролно-пропусквателен пункт на МВР го пропусне, то друг КПП го спира.

– Редица колеги – пчелари с адресна регистрация различна от местонахождението на пчелините, нямат достъп до тях, предвид наложените ограничения.

Какво иска от министъра НБА

По възможност в кратък срок, да се свържете с ръководството на МВР, като ги запознаете с нашия проблем. Молим да ни се предостави възможност да преминаваме безпроблемно през КПП на МВР, съобразно нашата специфична дейност, която изисква спазването на съответни агро-технологични срокове .

В същото време, с цел превенция и намаляне на злоупотребите на трети лица, ние предлагаме всеки земеделски стопанин, работник или пълномощник, да показва пред съответните КПП на МВР анкетен формуляр на земеделския стопанин, за да се запознаят съответните длъжностни лица кое е съответното землище, община и област, където се намират поземлените имоти.

Към анкетния формуляр може да се показва и копие от пълномощно и/или трудов договор на лицето, свързано с дейността на земеделския стопанин.

„Въпреки срещнатите затруднения от нас, ние подкрепяме така наложените ограничения. Единствено се нуждаем от съдействие, за да изпълняваме, както трудовите си задължения, така и ангажиментите си пред администрацията“, завършват писмото си от НБА.

Leave a Comment