Биологичните производители в нарушения през 2019 г. ще се наказват по методика

BASF

био ягодиБиологичните производители с установени нарушения, които очакват плащания по мярка 11 от ПРСР, ще бъдат наказвани по методика, така както се е случвало за стопанските 2017, 2018 и 2019 година. За целта в сайта на земеделското министерство е публикуван проект на заповед на министъра.

Ще се редуцират или отказват плащания при неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, изискванията по управление по ангажименти за площи и животни, годишните агроекологични плащания. В доклада към проекта на заповед се посочва, че според предоставената информация от Държавен Фонд „Земеделие“ не се наблюдава ръст в броя и вида на нарушенията. Затова утвърдената методика не се изменя по същество и ще се прилага и за кампания 2019 г.

В архива на ДФ „Земеделие“ може да се види методиката, утвърдена през февруари 2017 г., в която е посочено кои нарушения в какъв размер се санкционират.

Leave a Comment