Ето кои райони са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3

BASF -->
В проектозаповед на земеделския министър са определени 60 землища в 12 области

полски път60 района в 12 области (от общо 28 в страната) са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3, която предстои да се нотифицира. Районите фигурират в проекта на заповед на земеделския министър (вижте ги по-долу). От институт „Никола Пушкаров“ и от Научния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По подмярка 13.3 ще се финансират райони с природни ограничения, различни от планинските. Те отговарят на изискването най-малко 60 % от земеделската площ да съответства на поне два от критериите, посочени в приложение III в Регламент (ЕС) № 1305/2013, всеки в рамките на не повече от 20 % от определената прагова стойност. Съгласно изискванията на Регламента е извършено и допълнително прецизиране, с цел изключване на райони, в които са отчетени съществени природни ограничения, но те са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност, или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или чрез производствени методи или селскостопански системи.

Землища, в които категорията на земята е 6-та или по-неблагоприятна, са отчетени като такива, в които ограниченията не са преодолени. 

Земеделците, чиито площи попадат в определените райони за финансиране по подмярка 13.3, ще получават за частта до 50 ха – левовата равностойност на 62,50 евро на хектар; за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 29 евро на хектар; за частта над 100 ха – левовата равностойност на 14 евро на хектар. Размерът на субсидиите бе определен в промените по Наредба 6, обнародвана на 28 февруари 2020 г.

Както вече е известно от тази година 258 землища отпаднаха от списъка за подпомагане по подмярка 13.2 на райони, засегнати от значителни природни ограничения. Доскоро се говореше, че в новата подмярка 13.3 „Други райони със специфични ограничения“ (НР 3). ще фигурират 71 землища, от които 64 ще са от отпадналите по подмярка 13.2.

Прочети още: Виж 258-те селищата, които отпадат от досегашните необлагодетелствани райони

Други райони, засегнати от специфични ограничения

EKATTE Област Община Наименование на населено място
07377 Благоевград Благоевград Българчево
12975 Бургас Созопол Вършило
04621 Бургас Средец Богданово
10166 Бургас Средец Варовник
15816 Бургас Средец Голямо Буково
36938 Бургас Средец Кирово
00583 Велико Търново Велико Търново Арбанаси
17765 Видин Белоградчик Граничак
16256 Враца Мездра Горна Кремена
69050 Враца Мездра Старо село
78135 Враца Мездра Царевец
40693 Враца Роман Курново
69972 Враца Роман Струпец
07942 Кърджали Кирково Брегово
24743 Кърджали Кирково Дюлица
40988 Кърджали Кирково Кърчовско
62236 Кърджали Кирково Растник
65214 Кърджали Кирково Самодива
68953 Кърджали Кирково Старово
77092 Кърджали Кирково Хаджийско
16287 Кърджали Крумовград Горна кула
24459 Кърджали Крумовград Дъждовник
30538 Кърджали Крумовград Звънарка
39970 Кърджали Крумовград Крумовград
53206 Кърджали Крумовград Овчари
54821 Кърджали Крумовград Орех
24445 Кърджали Кърджали Дъждино
44700 Кърджали Кърджали Люляково
48074 Кърджали Кърджали Миладиново
69715 Кърджали Кърджали Страхил войвода
69849 Кърджали Кърджали Стремово
69852 Кърджали Кърджали Стремци
73136 Кърджали Кърджали Три могили
87672 Кърджали Кърджали Ястреб
02155 Кърджали Момчилград Багрянка
02292 Кърджали Момчилград Балабаново
43102 Кърджали Момчилград Лале
59361 Кърджали Момчилград Прогрес
40943 Ловеч Летница Кърпачево
77311 Ловеч Ловеч Хлевене
38131 Монтана Берковица Комарево
23073 Монтана Вършец Драганица
46646 Сливен Котел Малко село
67859 Сливен Котел Соколарци
72833 Сливен Котел Топузево
76073 Сливен Котел Филаретово
12320 София Годеч Връдловци
23296 София Костинброд Драговищица
58476 Търговище Антоново Присойна
22664 Търговище Омуртаг Долно Козарево
39596 Търговище Омуртаг Красноселци
55381 Търговище Омуртаг Паничино
29074 Хасково Ивайловград Железари
38248 Хасково Ивайловград Кондово
38964 Хасково Ивайловград Костилково
55748 Хасково Ивайловград Плевун
66233 Хасково Маджарово Сеноклас
22770 Хасково Стамболово Долно поле
44803 Хасково Стамболово Лясковец
31365 Хасково Хасково Зорница

 

Leave a Comment