ЕК призовава държавите да създадат процедури за бързо предвижване на земеделските работници

BASF
Те трябва да преминават безпроблемно през границите

работнициЕвропейската комисия публикува днес нови практически съвети, за да гарантира, че мобилните работници в ЕС, които се квалифицират като критични работници в борбата срещу пандемията на коронавирус, могат да достигнат работното си място. Хранителният сектор е ключов и затова е включен в настоящите насоки, особено по отношение на сезонните работници.

В отговор на вчерашните искания на лидерите на ЕС, Европейската комисия призова държавите членки да установят специфични процедури за освобождаване от тежест и бързи процедури, за да се осигури безпроблемно преминаване на гранични и сезонни селскостопански работници. За преминаването им ще се изисква и здравен преглед.

По отношение на сезонните работници в селскостопанския сектор държавите-членки следва да обменят информация за различните си нужди на техническо ниво. Освен това държавите-членки следва да третират тези лица като критични работници и да съобщават на работодателите за необходимостта от осигуряване на адекватна защита на здравето и безопасността.

Селскостопанският хранителен сектор на ЕС работи усилено, за да гарантира ефикасна верига на доставки на храни и продоволствена сигурност в целия ЕС по време на тази несравнима криза, се посочва в съобщението на ЕК. Независимо от това, през следващите седмици той ще се сблъска със значителен недостиг на работна ръка, ако сезонните работници не успеят да стигнат до работното си място поради ограничителни мерки. Сезонните работници са от решаващо значение за селскостопанския сектор за прибиране на реколтата, засаждането и грижите, особено през настоящия сезон.

Като „критични работници“ ЕК визира не само селскостопанските работници, но и специалисти в областта на здравеопазването; персоналът, грижещ се за деца и стари хора; учените в сектори, свързани със здравеопазването; хората, необходими за инсталиране на медицински изделия от критично значение; пожарникарите и полицейските служители; транспортните работници.

Leave a Comment