Германия подпомага безвъзмездно фермите с до 10 служители с 15 000 евро

BASF
Стопанства с до 5-ма работници получават за три месеца 9 000 евро

германски фермерБългария не може да се сравнява с икономическата мощ на Германия, но е добре да се знае как държавата „двигател“ на ЕС подпомага малкия и среден бизнес, в това число и малките стопанства, в условията на кризата с Covid-19. Ето какво публикува на 30 март германската медия Topagrar.com.

„Въвеждането на федералната спешна помощ за малкия бизнес изрично включва и селското стопанство. Федералният министър на икономиката Алтмайер казва: „Федералната спешна помощ се прилага и за земеделските производители, тъй като подобно на други малки предприятия, хора на свободна практика и на самостоятелно наетите лица, нуждите на много фермери в момента са големи.“

Националната спешна помощ, която не трябва да бъде възстановена, е налична при следните условия:

  • Допустими за кандидатстване: самостоятелно наети лица, членове на свободните професии и малки предприятия, включително земеделски производители с до 10 служители, които са икономически активни на пазара. Компанията или мениджмънтът е със седалище в Германия.
  • Обхват на помощ: Фирми или самостоятелно наети лица с до 5 служители могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ до 9 000 EUR за три месеца, компании с до 10 служители еднократна безвъзмездна помощ до 15 000 EUR, също за три месеца.
  • Доказателство за ограничението на ликвидността поради кризата с  коронавируса: Като заявител трябва да се уверите, че сте изпитали икономически затруднения в резултат на пандемията. Фирмите-кандидати не трябва да са имали финансови затруднения към 31 декември 2019 г.
  • Срок за кандидатстване: Трябва да подадете заявленията до отговорния държавен орган най-късно до 31 май 2020 г.
  • Натрупване с други субсидии и данъчно значение: Можете да натрупате безвъзмездните средства с други субсидии, свързани с пандемията. Свръхкомпенсацията трябва да бъде възстановена. Субсидията не се взема предвид в авансовите вноски за 2020 г., но като цяло безвъзмездните средства са облагаеми и данъкът за тях ще се внесе най-рано през следващата година. Индивидуалната данъчна ставка ще се дължи върху субсидията само ако сте реализирали положителна печалба през 2020 г.

На 23 март 2020 г. Федералният кабинет прие спешна помощ за малки предприятия, самостоятелно наети лица, на свободна практика и земеделски производители в размер до 50 милиарда евро. Целият пакет премина на Федералния съвет на 27 март 2020 г. Федералните и щатските правителства се договориха за административното споразумение, необходимо за изпълнението и изплащането на средствата в неделя, 29 март. Федералните фондове ще бъдат на разположение от понеделник (30.03.2020 г.).

„Решението е важен сигнал за селското и горското стопанство. Цялата индустрия попада под чадъра на програмата за помощ – включително селското и горското стопанство, както и градинарството. В този смисъл ние помагаме на малкия бизнес и им помагаме за преодоляване на острите пречки за ликвидност. Това осигурява поминък „, каза федералният министър на земеделието Юлия Кльокнер.“

 

Leave a Comment