Остатъчни пестициди са открити в под 5% от храните в ЕС

пиперEFSA (Европейски орган за безопасност на храните) публикува доклад за остатъците от пестициди, открити в храните в Европейския съюз през 2018 г. Докладът се основава на данни от официалните национални контролни дейности, осъществявани от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия и включва както целенасочена, така и случайна извадка.

През 2018 г. са анализирани общо 91 015 проби, 95,5% от които попадат в законово разрешените нива. За подмножеството от 11 679 проби, анализирани като част от координираната от ЕС контролна програма (случайно събиране), 98,6% от пробите са били в законови граници.

Между 2015 и 2018 г. делът на пробите с превишение на остатъците се е увеличил в банани (от 0,5% до 1,7%), сладки чушки (1,2% до 2,4%), патладжани (0,6% до 1,6%) и трапезно грозде (1,8% до 2,6%). От друга страна, превишенията намаляха през 2018 г. в сравнение с 2015 г. за броколи (от 3,7% до 2%), студено пресован зехтин (0,9% до 0,6%) и пилешки яйца (0,2% до 0,1%).

Националните програми за контрол са базирани на риска, насочени към продукти, които вероятно съдържат остатъци от пестициди или за които са установени законови нарушения през предходни години.

EFSA извърши оценка на диетичния риск като част от своя анализ на резултатите. Това подсказва, че анализираните през 2018 г. хранителни стоки вероятно няма да създадат загриженост за здравето на потребителите.

Leave a Comment