Консервните фабрики ще подкрепят и улеснят производителите на зеленчуци

Асоциация Български пипер

Асоциация „Български пипер“

В дните, когато търговските вериги отказват да приемат на

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

обособени щандове български продове и зеленчуци, произведени от регионални производители, тъй като трябва да пренастроят модела си на изкупуване и предлагане, Асоциация „Български пипер“ (АБП) и Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) постигнаха важно споразумение. 

Двете организации се споразумяха за партньорство.

В СППЗ членуват фабриките, които формират основния дял от произведените в България консервирани плодове и зеленчуци. От СППЗ уверяват, че един от основните приоритети на консервните предприятия тази година е партньорството с българските производители и стремежът да преработват българска суровина. И в условията на извънредно положение фабриките, членуващи в Съюза, работят с нормален капацитет, съобразен със ситуацията в страната, справяйки се с всички последици от въведеното извънредно положение.

От СППЗ уверяват, че няма причина и тази година да не продължат да подкрепяме и улесняват дейността на земедеските производители.

За сезон 2020 фабриките, членуващи в СППЗ, плануват да изкупят не по-малки количества зеленчуци от предходната година, а някои от тях дори да ги завишат. Условията за отговорност към качество, количество, партидност и гаранции за безопасност ще останат непроменени. Към зеленчукопроизводителите са изпратени минималните качествени изисквания за пипер, домат, патладжан и корнишон, разработени и одобрени от АБП и СППЗ още преди 15 години.

Обръщението към стопаните завършва така: „СППЗ и АБП, стъпвайки на добрите отношения и практики, изградени в годините досега и за напред ще ви подкрепяме и ще ви оказваме необходимата помощ за производство и реализация на зеленчуците.

Партньорството е важно именно в трудни моменти и вярваме, че заедно ще се справим с така създалата се ситуация и ще препотвърдим взаимосвързаността между производителите и преработвателите на българските зеленчуци!“

Документът е подписан на 10 април от председателя на УС на СППЗ Стойко Кировски и от председателя на УС на АБП Данчо Кощилаков.

Leave a Comment