Правителството се наведе пред търговските вериги

От постановлението изчезна изискването регионалната продукция да заема 50% от търговските площи, определени за отделните групи продукти

цветя за яденеТочно си помислихме, че упоритостта, с която земеделският министър Десислава Танева се бори за по-голямо място в търговските вериги на произведените в България и по региони плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, и други, може да се увенчае с успех, днес правителството реши да отстъпи. На извънредно заседание, проведено с видеоконферентна връзка, министрите в кабинета одобриха постановлението, касаещо отношенията между българските производители и търговските вериги.

В първоначалния му вариант постановлението определяше българската продукция за всеки един вид стока да е разположена върху поне 50% от търговските площи на големите магазини. В окончателния вариант липсва мерна единица за заеманата площ, което общо-взето обезсмисля най-важната цел – повече българска продукция във високооборотните търговски обекти.

Не е известно дали е отцеляло изискването търговците да плащат предоставената за продажба продукция в рамките на 14 дни.

Прочети още: С проект на постановление властта ще задължи търговските вериги да заделят 1/2 от площите само за български храни

В одобреното постановление пише, че „местата за продажба следва да са с площ достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство“.

Приетото постановление все още не е публикувано и не може да се направи директно сравнение между двете.

На търговските площи следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители, съобщава пресслужбата на МС. Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко, което е плюс за животновъдите и минус за млекопреработвателите, някои от които работят със сухо и прясно мляко от внос.

Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция, подчертават от МС.

Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните – разясняват от пресслужбата на правителството.

В мотивите към постановлението се посочва, че то има за цел да подкрепи малките и местни български производители и да запази поминъка им и се изтъква, че местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по-позната, тя е част от местния бит и култура.

„Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат“, добавят от МС.

Приетата мярка се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.

Leave a Comment