Търговец на оранжерийни зеленчуци може да получи до 200 хил. евро по de minimis

Областните земеделски дирекции и дирекции по безопасност на храните трябва да съставят протоколи за оранжериите, където действително се прибира зеленчукова продукция през април-май
Оражерията в Първомай

Оражерията в Първомай

От днес, 15 април, започва да се прилага държавната помощ de minimis за оранжерийно произведени краставици, домати и пипер, при която бенефициенти ще са регионални търговски обекти. Бюджетът е 5 млн. лв. при единични ставки от 400 лв. за тон продадени краставици, 600 лв./т домати и 800 лв./т пипер. Един търговец, независимо от броя на обектите, може да получи до 200 хил. евро от помощта, която ще се прилага до 31 май, в рамките на 3 години.

В указанията към държавната помощ е записано, че земеделското министерство трябва да изготви списък на оранжерийните производители, от които търговците могат да изкупуват продукция. Условията за включване на производителите към този списък са: да са заявили през Кампания 2019 участие по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци за оранжерийно подпомагане и да са били одобрени. Освен това сред документите, които ще изискват за получаване на помощта, е и предоставен от производителя Протокол, издаден от съответните областна дирекция по безопасност на храните и областна дирекция „Земеделие“ за това, че има продукция за реколтиране през периода на действие на държавната помощ.

Поставени са редица условия пред търговците. Освен че трябва да са регистрирани в БАБХ по чл. 12 от Закона за храните, те трябва да не са предприятия в затруднение, в несъстоятелност или ликвидация.

За да получат подпомагане, търговците трябва да представят заверени копия на фактури или приемо-предавателни протоколи за изкупената продукция, а също така и документи за извършени плащания към производителите. Крайният срок за изплащане на помощта е 30 юни 2020 г.

В указанията е записано (т. 7.1.), че са недопустими разходите по изкупената продукция, ако те са направени преди 7 април – датата, на която Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение за тази помощ.

Leave a Comment