И ветеринарната колегия в Пловдив поиска оставките на шефа на БАБХ и зам.-министър Янко Иванов

Проф. Паскал Желязков е наредил на официалните ветеринари да преглеждат пчелини за американски гнилец и да извършват ваксинации в лични дворове, въпреки че стопаните имат договори с частни ветеринари

ветеринариВетеринарните лекари от областна колегия  на БВС -Пловдив също поискаха изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и зам.-министъра на земеделието да подадат незабавно оставки. Причините за крайната реакция са изброени в 7 точки в изявлението им. Повод за недоволството на частнопрактикуващите ветеринари е заповедта на директора на БАБХ от 6 април, с която той нарежда на държавните ветеринари да изземат задълженията на колегията.

С изявлението си пловдивската колегия заставаме изцяло зад централното ръководство на Българския ветеринарен съюз, откъдето също поискаха оставките на проф. Паскал Желязков и доц. Янко Иванов.

„Ние сме в недоумение от ставащото в сектор Ветеринарно обслужване по Програмата за надзор и ликвидиране на заразните болести по животните (ПНЛЗБЖ) в България 2019-2021 г.“, пишат в изявлението си пловдивските ветеринари. И продължават:

„Силно сме обезпокоени от прилагането на чл.46ж.от ЗВДМ, според който ПНЛЗБЖ при необходимост се извършва от други/официални ветеринарни лекари на общините/ ветеринарномедицински специалисти. Към момента ветеринарните лекари от ОК на БВС Пловдив не са отказали по никакъв повод изпълнение на Програмата, напротив сложили сме началото на Програма -2020 в условията на пандемична обстановка и извършваме Ваксинация Син език по преживните животни.

Категорично не сме съгласни със Заповед РД 11-828/06.04.2020г. на Изпълнителния Директор на БАБХ за започване на прегледите за Американски гнилец по пчелите, ваксинация Антракс и Заразен дерматит  в личните дворове от официални лекари служители на БАБХ.

С тази заповед не става ясно и категорично:

1. Отпадат ли задълженията на Регистрираните ветеринарни лекари/РВЛ/ към пчеларите по силата на договорите между тях, към преглед на пчелите.

2. Въз основа на какво пчеларите трябва да потърсят официалните лекари след като нямат договори с тях и на какво основание няма да се изпълни договора с РВЛ .

3. По силата на съществуващите договори след като РВЛ извършат прегледите те ще бъдат ли включени в отчетите за плащане и дали ще се платят а също така и тези извършени от служителите на БАБХ?

4. Дали ДФЗ ще признае тези прегледи извършени от РВЛ, а и тези извършени от служителите на БАБХ след като нямат договори с пчеларите а са и контролен орган?

5. Кой ще опражни контрол върху извършената дейност на официалните ветеринарни лекари?

6. Най-възмутени сме от това, че с тази заповед, докато се реши какво да се прави, се губи ценно време и едно безцелно разтакаване и ненужни разговори и комбинации между заинтересованите.

7. Защо беше нужно 4 месеца да се говори и да се обсъждат варианти за разпределяне на населени места между РВЛ и подготвяне на  АНЕКС  за обслужване на обекти от задни дворове, след като официалните лекари от БАБХ ще извършват ваксинациите там.

Ние се питаме докога  МЗХГ и БАБХ ще ни смятат за ветеринарни лекари втора ръка/все едно сме учили в различни заведения/ и непрекъснато ще нарушават договорките помежду ни,все едно не сме се клели в служба на тази държава.

През всичките години на ДПП тези институции не са преставали да ни погаждат номера от всякакъв род . Въвежда се никому ненужна документация, която е в огромно количество и в крайна сметка се оказва безсмислена. Най-редовно ни бавят плащанията по договорите с 3-4 месеца и повече закъснения от определените по договор срокове. Нарушават цели членове от задълженията си по договора, касаещи осигуряване на диагностикуми за бруцелоза например, или за изследване на мозъците на говедата и овцете за СЕГ и Скрейпи.“

Leave a Comment