Велика събота: Скръб без надежба до мига на чудото

На Велика събота отбелязваме погребението на Исус Христос, извършено от Йосиф и Никодим. По обичая на юдеите двамата снели пречистото тяло от кръста, обвили го в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалче от Голгота. При погребението на Иисус присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф.

„Заедно с тялото на Иисус учениците погребват своята надежда и вяра, но не и любов. За тях смъртта на Учителя е неочаквана, независимо от всички Негови предупреждения. До последния миг те не искат да се разделят с предишните си мечти. „Ние си мислехме, че Той е Този, който ще избави Израиля…“, мислят си те. И така до нощта, когато с грохот и светлина тялото изчезва.

Първосвещениците и фарисеите знаели, че Иисус Христос е предрекъл възкресението си. Точно затова те измолили от Пилат военна стража. Поставили стражата до гроба, а самия гроб запечатали.

Иисус слиза в царството на мрака

Иисус слиза в царството на мрака

В този ден душата на Спасителя е слязла в царството на тъмнината – ада, освободила е библейските пророци и праведниците и ги е отвела в небесата. Така започва новата ера в историята на човечеството – правото на човека на свободен избор, да бъде добър или лош и след смъртта си да постигне рая или ада.

На този ден жените посещават гробищата, преливат и прекадяват, раздават боядисани яйца и хляб за душите на мъртвите.

Днес се меси и пече обредният Великденски хляб, а който не е успял да боядиса яйца в четвъртък, го прави в събота.

За православните Великден идва с чудото на Благодатния огън. Всяка година на Велика събота на Божи гроб от небето в ръцете на Йерусалимския патриарх пада огън и така е от хиляди години. За милиони вярващи по целия свят огънят е небесно чудо. В първите минути огънят нито топли, нито гори и затова се смята за невеществен. Заради пандемията тази година Българската православна църква няма има пратеник в Йерусалим, а ще се използва за ритуала вечният огън, запален миналия Великден, който не е угасвал досега.

 

Leave a Comment