Ковид-19 не се предава с храни, но е добре, ако магазините раздават ръкавици

В магазините трябва да избягват промоционалните дегустации, съветват от Генералната дирекция по здравеопазване и безопасност на храните

991-ratio-koronavirusДо момента не е докладвано за предаване на Ковид-19 чрез консумация на храни. Общественото здраве не е заплашено от този риск, съобщи Генералната дирекция по здравеопазване и безопасност на храните в ЕК. Смята се, че основният начин на предаване на коронавируса е от човек на човек, главно чрез секрети от дихателните пътища, отделяни от заразени хора при кихане, кашляне или издишване. Заради интереса на европейското общество по темата, Генералната дирекция публикува въпроси и отговори, свързани с безопасността на храните. Земеделското министерство в България ги препубликува на своята страница.

Генералната дирекция препоръчва при възможност супермаркетите да раздават на клиентите при входа ръкавици за еднократна употреба, които да се изхвърлят в специален контейнер при изхода. Ръкавиците са предназначени за зоните с плодове и зеленчуци. „В някои държави членки използването на ръкавици за еднократна употреба е въведено отдавна и се радва на подкрепата на клиентите“, отбелязват от генералната дирекция.

Обща добра хигиенна практика е клиентите в магазините да докосват само храната, която възнамеряват да купят, така че да се избегне замърсяването й с евентуални патогени, които може да се намират по ръцете им.

Тъй като вирусът е устойчив главно върху гладки инертни повърхности, като пластмаса и неръждаема стомана, препоръчително е търговците на дребно да почистват често тези повърхности: такива са например количките за пазаруване или терминалите за касово самообслужване. Необходима е редовна дезинфекция на ръчните кошници за пазаруване в супермаркетите. Търговците на дребно могат също така да приканват клиентите да носят свои чанти за пазаруване.

Дегустациите на храни за целите на промоционални кампании следва да се избягват.

Макар според неотдавнашно проучване да е установено, че при експериментални условия (например при контролирана относителна влажност и температура) причинителят на COVID-19 (SARS-CoV-2) се запазва до 24 часа върху картон и до няколко дни върху твърди повърхности, като стомана и пластмаса, няма данни, че инфекцията се предава чрез замърсени опаковки, изложени на различни условия и температури в околната среда. Независимо от това, за да се отстранят опасенията, че попаднал върху кожата вирус би могъл премине в дихателната система (например чрез докосване на лицето), следва боравещите с опаковките лица, включително потребителите, да следват указанията на здравните органи относно добрите хигиенни практики, в това число за редовно и старателно измиване на ръцете.

Относно предприятията за преработка на храни, от дирекцията посочват, че в тях винаги са се прилагали строги хигиенни правила, чието прилагане е подложено на редовен контрол.

В сектора за преработка на храни са установени специални протоколи за опазване на здравето на работниците. Тези мерки допълват обичайните хигиенни практики във връзка с храните и с безопасността на работниците, като се адаптират към възможностите по места. Сред мерките са социалното дистанциране при работа, поставянето на прегради от плексиглас, когато не може да се спазва дистанция, недопускането на контакт между водачите на камиони и обектите на хранително-вкусовата промишленост, осигуряването на повече дезинфектанти за ръце, работата на смени, така че да се гарантира, че броят на работещите в обекта е сведен до абсолютно необходимия или въвеждането на работа от дома, когато това е възможно. Съгласно действащите понастоящем специални препоръки във връзка с COVID-19 от всяко лице със симптоми за COVID-19 се изисква да си остане вкъщи, за да се предотврати разпространението на вируса.

Дори и в случаите, когато хората може да са се заразили, но (все още) да не са се разболели (асимптоматични носители на вируса), рискът от контакт на вирусни частици с храните е сведен до минимум благодарение на съществуващото законодателство, тъй като всяко лице, работещо в зона за обработка на храни, трябва да поддържа висока степен на лична хигиена, включително като носи подходящо, чисто и при необходимост защитно облекло, и непрестанно да прилага добрите хигиенни практики (редовно миене на ръцете, недопускане на нехигиенично поведение, като кихане или кашляне, при производството или обработката на храни и др.).

 

Leave a Comment