От днес могат да се заявяват сезонни трудови договори за повече от един ден

До 24 април земеделците трябва да генерират уникални идентификационни номера за използваните до момента нови образци на трудови договори за повече от един ден

розоберачка в Старо ЖелезареОт днес, 21.04.2020 г., производителите на плодове и зеленчуци, лавандула и розов цвят, и тютюнопроизводителите могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден. Заради извънредното положение бе надграден Порталът за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда

С разпоредбите на параграф 49б от Закона за извънредното положение се регламентира договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват за повече от един ден, и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и да не се заплащат предварително осигурителни вноски. Трудови договори за повече от един ден в периода на извънредното положение могат да използват освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители, за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Запазва се и възможността за използване и съответно генериране по електронен път на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за трудови договори и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, както и Ръководство на потребителя за работа с Портала е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а“ – http://www.gli.government.bg/page.php?c=82 Ръководството е публикувано и в интернет страницата на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, в рубриката Дейност 10 – http://innovation.gli.government.bg/. При необходимост назначени по проекта помощник-инспектори могат да съдействат на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа със софтуера.

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че следва до 24.04.2020 г. да генерират уникални идентификационни номера за използваните до момента нови образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден.

Leave a Comment