Вицепремиерът Каракачанов ще поиска днес от правителството 150 млн. лв. субсидия за зеленчуци

Други искания са за допълнителни 30 млн. лв. за обновяване на държавния резерв с консерви и млечни продукти и за безлихвена кредитна линия за семена, торове и други консумативи
Министерски съвет - сградаНа днешното правителствено заседания вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще поиска днес да се одобрят три нови мерки за подпомагане на селското стопанство в условията на пандемия от Ковид-19.
Първото предложение е да се отпуснат 30 милиона лева на ДА „Държавен резерв и военновременни зепаси“, за да може да се обновят складираните от резерва консервирани храни и млечни продукти с произход България. Това пряко ще подпомогне българските земеделие, животновъдство и хранително-вкусова промишленост в една трудна година като настоящата.

Второто искане е да бъде предоставена допълнителна субсидия на производителите на зеленчуци в размер на 150 млн. лв. Целта е да бъде гарантирано производството на български зеленчуци за 2020 г. и увеличаването на площите, заети от тях през тази и следващата година. Припомняме, че производителите на зеленчуци получават обвързано подпомагане, което е основна форма за помощ към тях. За 2019 г. общият размер на изплатените субсидия към тях бе 27,6 млн. лв.

Третото предложение на Каракачанов е земеделските производители да бъдат осигурени с необходимите консумативи като фуражи и добавки към тях; семена, разсад; торове, препарати за растителна защита; резервни части за селскостопанската техника; системи за капково напояване и др. необходими за производството на плодове и зеленчуци. За целта трябва да се предостави безлихвена целева кредитна линия както на земеделските производители за закупуване, така и на вносителите на консумативи – за тяхното осигуряване на пазара. По този начин ще бъдат преодолени рисковете от провал на реколта 2020 и изпадане в продоволствена криза.

Припомняме, че вицепремиерът Каракачанов оформи предложенията си по предложения на фермери, сред които той изрично посочва и пловдивския производител на плодове и зеленчуци Красимир Кумчев.
Още два проекта, внесени от Министерството на земеделието, храните и горите, ще бъдат разгледани днес на заседанието. Едният е проект на решение за одобряване на годишния отчет на ДФ „Земеделие“ и Разплащателна агенция за 2019 г.
Вторият е проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Посоченият член и алинея гласят: „Българската агенция по безопасност на храните прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите“.

Leave a Comment