Представянето на стратегията „От фермата до трапезата“ се отлага за есента

Архивна снимка от фермерския фестивал пред МЗХГ

Архивна снимка от фермерския фестивал пред МЗХГ

Представянето на новата стратегия „От фермата до трапезата“, предвидено за 29 април, ще бъде отложено за след лятото, тъй като в момента усилията са насочени към справяне с кризата от COVID-19. Стратегията е част от Зелената сделка на Европейския съюз, поставяща амбициозни задачи пред екологичните и климатични политики на общността, съобщава МЗХГ.

„От фермата до трапезата“ трябваше да бъде представена от Европейската комисия в края на април, но от изтеклите документи става ясно, че датата на стартирането й в момента се преразглежда и ще бъде променена. Краят на юни беше срокът, предвиден за публикуване на стратегията, но все още се работи по нея и най-вероятно представянето й ще бъде възможно след края на лятото.

Няма яснота дали един от най-важните елементи на Зелената сделка, свързан с опазване на биоразнообразието до 2030, ще бъде представен на 29 април или ще бъде отложен във времето.

Други документи, които ще бъдат преместени за по-късно през годината са: Европейския пакт за климата и План за действие в областта на околната среда, Стратегия за химикалите за устойчивост, Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, План за действие в областта на цифровото образование (актуализация), Преглед на регламента за роуминг и Съобщение относно бъдещето на научните изследвания и иновациите и Европейско изследователско пространство. Отложени до 2021 са и новата стратегия на ЕС за Адаптиране към изменението на климата и новата стратегия на ЕС в областта на горите.

Leave a Comment