ЕК въвежда нови мерки за подпомагане на селското стопанство

Ще има помощ за частно складиране на млечни и месни продукти. Производителите на картофи и цветя могат да изтеглят продукцията от пазара. Животновъдите да взимат колективни решение относно млякото

Европейска комисия, БрюкселЕвропейската комисия (ЕК) предлага допълнителни изключителни мерки за по-нататъшно подпомагане на най-засегнатите селскостопански и хранителни пазари.

Пакетът включва мерки за помощ за частно складиране (PSA) в сектора на млякото и месото, разрешаване на мерките за самоорганизация на пазара от оператори в силно засегнати сектори и гъвкавост на плодове и зеленчуци, вино и някои други програми за подпомагане на пазара.

Изключителните мерки, обявени като допълнителен отговор на кризата с коронавирус, включват:

  • Помощ за частно съхранение : Комисията предлага да предостави помощ за частно съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до намаляване на предлаганото на пазара и ще балансира пазара в дългосрочен план.
  • Гъвкавост за програми за подпомагане на пазара : Комисията ще въведе гъвкавост при прилагането на програми за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (мляко, плодове и зеленчуци). Това ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи за всички сектори.
  • Изключителна дерогация (отлагане – б.р.) на правилата на ЕС в областта на конкуренцията: приложимо за сектора на млякото, цветята и картофите, Комисията ще разреши дерогацията от определени правила за конкуренция съгласно член 222 от Регламента за общата организация на пазарите , която позволява на операторите да приемат пазарни мерки за самоорганизация. Конкретно на тези сектори ще бъде разрешено колективно да предприемат мерки за стабилизиране на пазара. Например, на сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Такива споразумения и решения са валидни само за период от максимум шест месеца. Движението на потребителските цени ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.

Комисията цели тези мерки да бъдат приети до края на април. Преди това е необходимо държавите-членки да бъдат консултирани и да гласуват за тези мерки. Следователно те подлежат на промяна. Пълната подробност на тези предложения ще бъде разкрита в момента на окончателното им приемане.

Пакетът, обявен днес, следва цялостен пакет от други мерки, приети рано от Комисията в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор при настоящата криза, като увеличени суми за държавна помощ, по-високи авансови плащания и удължени срокове за подаване на искания за плащане. Повишената гъвкавост по отношение на правилата на Общата селскостопанска политика има за цел да облекчи административната тежест за фермерите и националните администрации.

Leave a Comment