Тръгна безвъзмездна помощ от 3 хил. до 10 хил. лв. за микро и малки предприятия

Фирмите, които са отчели до 20% месечен спад в продажбите, могат да кандидатстват до 30 май. Свързаните с производството на храни дружества са изключени от участие
 Архивна снимка на Агро Пловдив


Архивна снимка на Агро Пловдив

Със 173 млн. лв. бюджет стартира кандидатстването за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Помощта се предоставя по програмата „Иновации и конкурентноспособност“. Крайната дата за заявяване на участие е до 30 май.

Безвъзмездната помощ, която може да бъде отпусната е не по-малко от 3 хил. лв. и не повече от 10 хил. лв. Сумата ще представлява 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.

Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.

За гранта могат да кандидатства предприятия, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. Те не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност, да са в процедура по ликвидация, да са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си и други.

Допустими по процедурата са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Извън обхвата на процедурата по безвъзмездната помощ са производители на храни и напитки – Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; „Производство на мляко и млечни продукти”; „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; „Производство на захар”; „Преработка на кафе и чай”; „Производство на хранителни подправки и овкусители“; „Производство на готови храни за животни”; „Производство на вина от грозде”; „Производство на други ферментирали напитки”; „Производство на малц”.

Leave a Comment