Разходите на горските предприятия към МЗХГ са намалени с 20 млн. лв. заради Ковид-19

отсечени дърветаЗаради усложнената ситуация от Ковид-19 и извънредното положение, въведено от 13 март у нас, министърът на земеделието е издал заповед (на 8 април) към държавните предприятия, включени в Агенцията по горите, да намалят разходите си. Става въпрос за разходите за административно-управленски дейности и планирани инвестиции за закупуване на дълготрайни материални активи(ДМА). Ограниченията в ремонти на сгради и закупуване на транспортни средства, техники, машини и софтуер ще доведат до икономии в размер на около 20 млн. лв. Извън тях остават инвестициите, за които вече има подписани договори. Това отговаря земеделският министър Десислава Танева на въпрос от парламентарния контрол, зададе от депутата Христо Проданов.

20-те милиона лева не са бюджетни, а са от стопанската дейност на горските предприятия.

За другите дружества, които са държавна собственост и са на подчинение на МЗХГ, не са предвидени разходи за придобиване на ДМА.

Определените от държавния бюджет капиталови разходи за 2020 г. на земеделското министерство са в размер на 5 757 000 лв., от които 4 659 000 лв. са предвидени за електронно управление и информационни и комуникационни технологии.

Leave a Comment