Поправки в ПМС №70: Ако търговските вериги не предлагат регионални продукти ще се наказват

В обхвата на постановлението влизат всички търговци с 10 и повече обекти в страната

зелен лук, листни зеленчуциТърговски вериги с 10 и повече търговски обекта в страната се задължават да предлагат регионална продукция. Това е една от поправките на Постановление №70, което бе обнародвано на 21 април. Постановлението налага на търговските вериги да предлагат местни регионални хранителни продукти, а също и 90% от млечните продукти на щандовете да са български и произведени от 100% българско мляко.

В постановлението са добавени и санкции към търговците, които не спазват изискванията. При нарушение се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв., при повторно нарушение – от 30 000 лв. до 50 000 лв.

Контролът по изпълнение на постановлението се възлага на БАБХ.

Припомняме, че с ПМС № 70 се въвежда изискване местата за продажба да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. На тези места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

Leave a Comment