Прогноза: Добивът от пшеница у нас ще е с 3 до 10% по-нисък

BASF -->

пшеницаТекущите прогнози на САРА (Център за икономически изследвания в селското стопанство) за добива от пшеница от новата реколта възлизат на 4,85 т/ха. Прогнозата на JRC-Mars за България е 4,93 т/ха. Добивът ще е по-нисък от миналогодишния и диапазона ще е между -3%:-10%. Общото производство не се очаква да надмине 5,9 млн.т.

Добивът при ечемика по оценки на САРА ще е 4,47 т/ха. Прогнозите на JRC-Mars са за количествата от 4,73 т/ха и при двете прогнози се очаква спад на годишна база от -3% до -9%. Общото производство може да доближи 550 хил.т. Тези количества са близки до миналогодишните.

Средният добив на рапица на САРА за 2020/21 се оценява на 2,64 т/ха. Предположенията на JRCMars са за добив от 2,86 т/ха. Общото максимално количество на добитата рапица се прогнозира на 410 хил.т., което е с 3% под нивото от 2019 г.

Предварителните данни на МЗХГ за площите и добивите при пролетниците показват едно очаквано увеличение на реколтираните площи с царевица за предходната година от 560 хил.ха., дължащо се на стабилните цени и възвращаемост в сравнение със слънчогледа и другите зърнени и маслодайни. Предвижданията на САРА са за новата реколта да бъдат реколтирани 520 хил.ха.

По статистически данни площите със слънчоглед от предходната година се увеличават до 815 хил.ха, което за 3 години показва значителни колебания и изненадващо се покачват. Площите за новата реколта се очаква да се свият до 755 хил.ха.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни

През април 2020 г. продължи колебливото движение на цените на зърнените култури под влияние на несигурността по отношение на новата реколта и икономическата обстановка в света заради КОВИД-19. FOB цените на хлебна пшеница от Украйна се стабилизират над нивата от март – 228 US$/т, ечемика – 180 US$/т, фуражна пшеница – 217 US$/т. При царевицата FOB цената е 178 US$/т.

Изминалата 2019 г. е рекордна за световният добив на пшеница – 764,5 млн.т. (+4% на годишна база) и много добра при царевицата – 1,11 млрд. т по данни на USDA. Средната световна цена на пшеницата се понижи минимално (до -3% в сравнение с 2018/19), а при царевицата ще има ръст от поне 5%. Ако прогнозата за 6-7% намаление на новата световна реколта от пшеница се сбъдне, то средната световна цена ще се повиши с около 8%.

FOB цената от Украйна на слънчогледовото олио леко се покачва през април с 3% за месец – 705 US$/т. Цената на слънчогледовото семе нараства до 405 US$/т. Това ценово съотношение олио-семе не е стабилно и вероятно двете цени ще вървят разнопосочно до постигане на баланс.

Цените на палмовото масло през април претърпяха един от най-големите си спадове и само за 4 месеца цената се съкрати наполовина. Цена CIF Ротердам стигна дъно от 520 US$/т. Причината е силно засегнатият обществен сектор за хранене.

Leave a Comment