До 3840 лв./ха е застрахователното обезщетение за грозде

BASF -->

гроздоберМаксимум 3840 лв. на хектар ще е застрахователното обезщетение за 2020 г. по мярката „застраховане на реколтата“, чиито условия са посочени в Наредба 6.

Наредбата определя правилата за финансиране от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.

Заповедта с посоченото обезщетение е подписана от земеделския министър.

Leave a Comment