Най-малко 50% от плодове и зеленчуци по училищните схеми трябва да са фермерски

Пчелният мед и биологичните продукти са включени в проекта за изменение на наредбата

дете хапва медНай-малко 50% от плодовете и зеленчуците, които се доставят в училища и детски градини, трябва да са фермерски. Това е една от поправките в проекта за промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Досегашните текстове изискваха 1/3 от плодовете и зеленчуците да са продукти, произведени от регистрирани земеделски стопани. Постановлението за проекта на наредба е отворено за обсъждане до 1 юни.

Броят на доставките на мляко и млечни продукти са изравнени с тези на плодове и зеленчуци – 46.

Променен е подходът на регулиране на схемите, като процедурата за избор на доставчик от страна на учебните заведения е премахната от обхвата на наредбата. Предвидено е заявителите да подават заявление за одобрение в Държавен фонд „Земеделие“, в което посочват учебните заведения, за които кандидатстват за доставка на продукти. Към заявлението ще се прилагат декларации, подписани от страна на директора на всяко учебно заведение, с която се удостоверява волеизявлението за участието на учебното заведение в съответната училищна схема.

Щсе съкратят сроковете за одобрение на заявителите, което ще позволи навременно стартирането на доставките към учебните заведения. Учебните заведения ще продължат да имат възможността да участват в схемата и самостоятелно, както и чрез общините, на чиято територия се намират, като в тези случаи остава валидно изискването за избор на доставчик по реда на ЗОП.

С изменението и допълнението на наредбата е предвидено и предоставяне на продукти, произведени по биологичен начин, както и задължително предоставяне на пчелен мед в рамките на съпътстващите мерки. По този начин ще се повиши ефикасността на схемите и ще се допринесе за изпълнение на целите, поставени в Национален план за действие за развитие на биологичното производство.

Leave a Comment