Нова мярка на ЕК в кризата: Държавите могат да предложат de minimis до 5000 евро на фермер

BASF -->

Европейска комисия, Брюксел

И до 50 000 евро на малко предприятие

Комисията публикува днес последния пакет от изключителни мерки за по-нататъшно подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор, най-засегнат от коронавирусната криза.

Европейската комисия предложи днес нова мярка в подкрепа на селското стопанство. ЕК разреши на държавите-членки, които разполагат с оставащи средства от фонда за развитие на селските райони, да могат да използват тези пари за подпомагане на земеделските стопани и малките предприятия в хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Това трябва да осигури незабавно облекчение на най-засегнатите от кризата. Държавите-членки могат да предложат подкрепа до 5000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малък бизнес. Това е таванът на помощта de minimis за селскостопанския сектор и увеличения таван на държавните помощи, приет преди това. Това предложение трябва да бъде представено на Съвета и на Парламента за одобрение.

Изключителните пазарни мерки, предложени на 22 април, и вече изцяло приети и публикувани, включват:

  • Помощ за частно съхранение: Комисията ще подкрепи помощта за частно съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази мярка позволява временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Заявленията за участие в схемата ще се отворят от 7 май 2020 г. Тази мярка има за цел да стабилизира пазара чрез временно намаляване на наличното предлагане.
  • Гъвкавост за програми за подпомагане на пазара:  Комисията ще позволи гъвкавост при прилагането на програми за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, трапезни маслини и зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (обхващаща мляко, плодове и зеленчуци). Тази гъвкавост има за цел да ограничи наличното предлагане във всеки сектор, което да доведе до балансиране на пазарите. Освен това ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи.
  • Временна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: член 222 от Регламента за общата организация на пазарите(CMO) позволява на Комисията да приеме временни дерогации от определени правила на ЕС в областта на конкуренцията в ситуации на тежки пазарни дисбаланси. Комисията прие такива дерогации за сектора на млякото, цветята и картофите. Тези дерогации позволяват на операторите да се самоорганизират и прилагат пазарни мерки на своето ниво, за да стабилизират своя сектор и по отношение на функционирането на вътрешния пазар за максимум 6 месеца. Например, на сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Движението на потребителските цени и всяко възможно разделяне на вътрешния пазар ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.

Leave a Comment