Новото постановление за търговските вериги е обнародвано, но ще останат ли глобите?

BASF -->

supermarket89

Санкциите до 50 хил. лв. са заложени в Закона за извънредното положение, който ще бъде отменен с друг закон

Постановление №87, което изменя Постановление №70 за търговските вериги и задължението им да предлагат регионални храни на щандовете си, е обнародвано в днешния бр. 40 от 5 май 2020 г. на „Държавен вестник“.

То променя обхвата на търговските вериги, които са задължени да прилагат текстовете в постановлението. В Постановление №70 се обхващаха търговците, които имат търговски обекти в повече от 3 административни области. В публикуваното днес Постановление 87 е посочено, че то се отнася до вериги от магазини, чиито собственик разполага „с 10 и повече търговски обекта на територията на страната“.

В Постановление №87 се запазва неясното изискване „местата за продажба да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти“ … които представляват регионално производство. Остава и изискването в чл. 2, ал.2 90% от млечния асортимент да е на регионални производители и национални, които са използвали 100% българско сурово мляко в производството.

Под въпрос обаче е другата промяна, която определя размера на санкциите при неспазване на постановлението. Глобите, посочени в ПМС №87 се позовават на чл. 16а от Закона за извънредното положение. Знаем обаче, че днес правителството ще внесе в парламента законопроект, който отменя извънредния закон. Дали в него ще се запазят санкциите, все още не се знае, защото документът не е публикуван до момента на страницата на Народното събрание.

Припомняме, че според чл. 16а, ал.2 лице, което в търговски обект наруши изисквания, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение в същия обект – имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв. Повторно нарушение е нарушение, извършено в тримесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение в същия търговски обект.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, тоест от днес.

Leave a Comment