Здравното министерство поема дезинсекцията срещу Африканската чума за 1,5 млн. лв.

глиган, дива свиняПравителството одобри изменение на Плана за предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г.

Промяната се налага поради приемането на Постановление № 43 от 12 март 2020 г. на Министерския съвет, с което са одобрени допълнителни разходи в размер до 1 500 000 лева по бюджета на Министерство на здравеопазването (M3) за 2020 г. В постановлението се посочва, че средствата за дезинсекция ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия от Закона за държавния бюджет за 2020 г.

Финансовият ресурс ще бъде насочен за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната. Това се налага с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

Със средствата ще бъде финансирано изпълнението на предвидената в Плана мярка за дезинсекционна обработка срещу комари по поречието на р. Дунав. Изменението касае отразяване на промяната в отговорните институции, на които се възлага изпълнението на мярката.

Leave a Comment