Финландия ще разпредели безвъзмездно 30 млн. евро за земеделие и 10 млн. за риболов

BASF -->
Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на заплати, плащане на наеми и други оперативни разходи

ферма във ФинландияЕвропейската комисия (ЕК) одобри две финландски схеми с общ бюджет от 40 милиона евро за подпомагане на селскостопанския и риболовния сектор в контекста на епидемията от коронавирус.

Подкрепата на Финландия е под формата на директни безвъзмездни средства, а разпределението на средствата е 30 милиона евро за селско стопанство и 10 милиона евро за риболов и аквакултура.

Целта на схемите е да помогнат на предприятията да се справят с проблемите с ликвидността, породени от епидемията от коронавирус, като покриват част от заплатите, наема и други жизненоважни оперативни разходи, необходими за продължаване на дейността им .

Комисията установи, че финландските мерки са в съответствие с условията, определени във временната рамка. По-специално при схемите максималният размер на помощта, която може да бъде отпусната, не надвишава 100 000 EUR за предприятия, осъществяващи първично селскостопанско производство, или 120 000 EUR за предприятия, занимаващи се с риболов и аквакултури.

Комисията заключи, че мерките са необходими, подходящи и пропорционални за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава-членка.

Leave a Comment