Държавата може да даде до 100 хил. евро на стопанство, а по ПРСР бюджетът за подпомагане е 56 млн. лв.

BASF -->
Публикувани са регламентите, които дават право на държавите в ЕС за подкрепа в условията на Ковид-19, информира Светлана Боянова
Светлана Боянова

Светлана Боянова

Вече са публикувани регламентите, които дават правно основание на държавите членки на Европейския съюз да започнат на своя територия специалното подпомагане в условията на Ковид-19. Българската държава обяви част от мерките, които предприема за подпомагане на селското стопанство, заяви пред БНР Светлана Боянова, председател на Института по агростратегии и иновации.

Брюксел дава зелена светлина на няколко типа мерки. Една от тях е директната подкрепа за фермерите и за селските райони, каза тя.

„Например да се дават в рамките на Програмата за развитие на селските райони до 200 хиляди евро на фермери и на други земеделски бизнеси в селските райони, заеми с ниска лихва или гаранции за покриване на техните оперативни разходи“.

Позволяват се и по-високи авансови плащания – както за директните плащания, така и за някои от мерките в Програмата за развитие на селските райони.

В рамките на държавния бюджет могат да се предоставят и държавни помощи в рамките на 100 хиляди евро на ферма и до 800 хиляди евро за преработвателните предприятия, уточни Боянова.

Някои от мерките са свързани с повече административна гъвкавост – например удължаване на срокове за подаване на документи.

Не повече от 1% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони, или 56 милиона лева за България, може да се използва и за т.нар. хоризонтално подпомагане с директни суми за зедемелските производители и малки агрохранителни бизнеси. Това е и мярката, която изглежда най-атрактивна на българска почва.

Оттук нататък трябва много внимателно да видим кого подпомагаме и за какво, посочи Светлана Боянова.

Leave a Comment