Браншовата камара на месодайното животновъдство отбеляза 1 година

BASF -->
Все повече ще настояваме държавата и местните администрации да осигурят справедлива среда за развитие и подпомагане на бранша, обещават от Камарата

месодайни биковеТочно преди година – на 8 май 2019 г., по инициатива на членовете на две организации бе учредена в София Браншова камара на месодайното животновъдство. Идеята бе на животновъди от Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България (НАМГБ) и Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ).

„Камарата бе създадена, за да защити интересите на фермерите, отглеждащи говеда, овце и кози за месо и да търси решения на проблеми, трупани с години. За да върне доверието, уважението и интереса към българските животновъди. За да възстанови ключовото място на животновъдството в хранителната индустрия и в икономиката на страната“, посочват днес, на първия си рожден ден, основателите на БКМЖ.

За една година камарата е работила по структурирането си и създаването на правила, ясни правомощия и отговорности. Създала е Етична комисия и Етичен кодекс, а в близките й планове е да избере Експертен съвет.

Прочети още: Три истории на фермери с месодайни говеда: Николай Димов, Крейг Гъфи, Младен Радев

През годината са проведени регионални срещи в Симитли, Пловдив, Крумовград, Враца, Тополовград, обхващащи фермерите в 6-те икономически региона на страната. Камарата се е представила в БАБХ и в Министерството на земеделието, храните и горите с намерението да участва в изграждането на добре структуриран, устойчив и рентабилен сектор.

Новата организация вече си партнира с Австрийския фермерски съюз RINDERZUCHT AUSTRIA.

Целите, които БКМЖ си поставя е участва в организирането на мрежа от животновъди, които прилагат правилно хранене и угояване, да се осигури добър контрол и качество по цялата верига. „Все повече ще настояваме държавата и местните администрации да осигурят своевременно, адекватно и справедливо среда за развитие и подпомагане на бранша. Камарата повдигна ключов въпрос за дефинициите в сектор участвайки в проведената „Кръгла маса – Състояние и перспективи за развитие на месодайното говедовъдство в България“, посочват основателите.

Основна цел на БКМЖ е да разработи задълбочен план за развитие на сектор месодайно животновъдство, като го обвърже ефективни схеми и мерки в новия порграмен период. Предстоят поредица от срещи с министерството на земеделието. Продължават разговорите за дефиниране на сектора, изваждане на автохтонните породи от общия бюджет, борбата за прилагане на системата за класификация на трупното говеждо месо EUROP, създаване на статистика специално за месодайните ферми и анализ на състоянието.

Браншовата камара продължава да развива клоновата си мрежа и да приема нови членове. Ще организира включването на регионални представители на Камарата в областните съвети по животновъдство и ще се бори за още по-голяма представителност, въпреки че в България все още няма Закон за браншовите организации. Организацията ще помага на фермерите с материали за обучение и информация на сайта на БКМЖ, както и с форма за подаване на сигнали и редовен бюлетин с новини. Ще бъдат организирани поредица от вътрешни анкети, за да се идентифицират и малките проблеми в сектора и да се търсят решения.

В БКМЖ вече е избран изпълнителен директор, който ще движи оперативната работа и ще обединява потоците на информация.

„Защото всички ние, фермерите от месодайното животновъдство, имаме нужда от резултати и решения на толкова дълго трупалите се проблеми. Това е мотивацията ни да продължаваме да работим“, казват в заключение от БКМЖ.

 

Leave a Comment