ЕК пита фермерските организации: Добре ли се справяме?

BASF -->

сградата на ЕК в БрюкселЕвропейската комисия започна днес публична консултация относно политиката за насърчаване на селскостопанските и хранителните продукти на Европейския съюз. Част от цялостната оценка на настоящата политика, консултацията има за цел да събере обратна информация от гражданите и заинтересованите страни относно ефективността, ефикасността и уместността на настоящите мерки, както и тяхната съгласуваност с действията на ЕС в други области и добавената стойност на това вид политика, която се провежда на равнище ЕС.

Заинтересованите страни като европейски организации на производители, представляващи различни сектори, търговски организации, национални органи, както и широката общественост, ще разполагат с 18 седмици, за да представят мнението си. След това публичната консултация ще бъде допълнена от проучване, проведено от външен изпълнител и въз основа на наличните данни, свързани с развитието на пазарите и обществената осведоменост за качеството и биологичните продукти и схеми на ЕС.

Leave a Comment