Африканска чума 2020: 17 огнища при домашни и 305 случая при диви свине

BASF -->
свине прасета
Въпреки контрола, заразата продължава да вилнее

Д-р Цвятко Александров, заместник-изпълнителен директор на БАБХ съобщи, че от началото на 2020 г. към момента огнищата от Африканска чума по свинете при домашни животни в България са 17, като 13 от тях са при Източнобалкански свине.

По данни на БАБХ до момента през 2020 г. са засегнати и две индустриални свинеферми с  общо близо 64 хил. животни. Те са в областите Варна и Шумен.

Д-р Александров допълни, че по отношение на дивите свине за същия период са потвърдени 305 случая. „Ловният сезон приключи и продължават претърсванията за трупове“, каза още д-р Александров. Той заяви, че за периода 24 февруари до 3 май 2020 г. са извършени общо 13 980 претърсвания, при които са открити 246 трупа на диви свине със 189 положителни проби. По думите му, продължават и обученията в Държавните ловни стопанства, като при вземане на проби данните се въвеждат в модул „Лов“.

Той уточни, че ситуацията в Европа по отношение на АЧС е сериозна. „В Полша отново има засегнати два големи свинекомплекса, а в Литва има повторно заразяване  в един от  свинекомплексите“, подчерта заместник-изпълнителният директор на БАБХ.

Д-р Цвятко Александров припомни, че БАБХ продължава да извършва официален контрол и тестване във всички промишлени стопанства.  Възбраната за движение за всеки един обект се отменя индивидуално, въз основа на резултатите от прилаганите мерки за наблюдение и биосигурност. „В момента, все още пускаме фамилните свинеферми, на база надзора, който гарантира свобода от АЧС. Всички индустриални ферми и 79 от общо 160 фамилни тип А вече са с вдигната възбрана“, поясни още той. По думите му, пробите се изпращат регулярно.

Д-р Александров посочи, че продължава контролът и на ниво кланица като се изследват редовно далаци от прасета за клане. Кланиците са подали 3658 проби, като от тях няма положителни.

Продължава регистрацията и инвентаризацията на личните стопанства с до 3 прасета за угояване.

Leave a Comment