Празникът на медицинските сестри започва от жената ангел Флорънс

Флорънс НайтингейлДнес, 12 май, е световният празник на медицинските сестри. За пръв път се отбелязва през 1974 г. Празникът е обявен на тази дата като почит към „дамата с лампата“ Флорънс Найтингейл, родена на този ден. По време на Кримската война тя всеотдайно се е грижела за ранените войници, които са я приемали като ангел. Поради късните й обиколки в лазарета, тя е наречена от лекуваните „дамата с лампата“.

Флорънс Найтингейл е заминала през октомври 1854 г. заедно с 38 помощници – монахини и милосърдни сестри, към полевите болници в Турция, а после и в Крим. В резултат на грижите й за по-малко от 6 месеца смъртността в лазаретите спада от 42 до 2.2 %.

През 1856 г. със свои пари Флорънс издига в Крим голям кръст от бял мрамор в памет на войниците, лекарите и медицинските сестри, загинали в Кримската война.

Когато през 1859 г. се завръща в родната Англия, с помощта на военния министър Хърбърт тя оборудва болниците със системи за вентилация и канализация. Установява правилото болничния персонал задължително да минава през необходимата подготовка. Тъй като е била и много добра математичка, Флорънс въвежда статистическа обработка на цялата информация. Медицинската сестра става новатор в използването на методите на инфографиката в статистиката, в частност – кръгови (секторни) диаграми. През 1859 г. е избрана за член на Кралското статистическо общество и впоследствие става почетен член на Американската статистическа асоциация.

Сестра Найтингейл е и автор на сестринската клетва, която гласи следното: „Тържествено обещавам пред Бога и в присъствието на това събрание да прекарам живота си в чистота и вярно да практикувам професията си. Ще отбягвам от всичко, което е злонамерено и гибелно и не ще взема, нито съзнателно ще раздам, някое вредно лекарство. Ще направя всичко, което зависи от мене, да поддържам и издигам състоянието на професията и ще държа в тайна всички поверени ми случки, както и всички семейни работи, дошли до моето съзнание, при практикуване на професията ми. Ще се трудя честно да помагам на лекаря в работата му и ще отдам себе си за благосъстоянието на онези, които са оставени на моята грижа.“

Флорънс създава и първото в света училище за милосърдни сестри през 1860 г. след като събира пари с подписка. Тя получава световно признание от Международния червен кръст и Червен полумесец, както и награда лично от кралица Виктория. Умира на 90 години през 1910-а, малко след като е написала сестринската клетва.

Днес част от българските медицински сестри ще отбележат празника с протест пред Министерския съвет от 12 часа. Техните искания точно преди пандемията останаха неизпълнени. Според профсъюза на сестрите състоянието и дефектите на здравната система в извънредното положение заради Ковид-19 показаха, че ако правителството не се вслуша и този път, втори няма да има.

Leave a Comment