Нидерландия дава 600 млн. евро на цветарския бизнес и 50 млн. за картофи

Ферма за цветя в Нидерландия - лалетаЕвропейската комисия одобри схема на Нидерландия на стойност 650 милиона евро, която ще компенсира компаниите в сектора на цветарството, специалното градинарство и картофите за загубата на приходи, свързани със срива в търсенето на техните продукти. Съгласно схемата тези оператори ще имат право на обезщетение за претърпени вреди.

600 милиона евро от определената помощ ще бъдат отпуснати за подпомагане на фермери и търговци в цветарския сектор и компании от специалния градинарски сектор за пазара на хранителни услуги, които са били отрицателно засегнати от избухването на пандемията. Останалите 50 милиона евро ще бъдат отпуснати за компенсиране на производителите на картофи, засегнати от огнището.

Компенсацията под формата на директни безвъзмездни средства може да покрие максимум 70% от загубата на приходи или допълнителни разходи за земеделски производители и търговци в цветарския сектор и компании от специалния градинарски сектор и максимум 44% от загубата на приходи или допълнителни разходи за производителите на картофи.

Комисията установи, че мярката е пропорционална, тъй като предвиденото обезщетение не надвишава необходимото за обезщетяване на загубите.

Изпълнителният вицепрезидент Маргрет Вестагер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „ Тази нидерландска схема в размер на 650 милиона евро дава възможност на Холандия да обезщетиактивния бизнес в секторите на цветарството, градинарството и картофите за щетите, които са претърпели поради избухването на коронавирус и ще им помогне да продължат дейността си в тези трудни времена. Ние работим в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да намерим работещи решения в подкрепа на компаниите в тези трудни времена, в съответствие с правилата на ЕС. “

 

Leave a Comment