На 20 май представят стратегията „От фермата до трапезата“

Коронавирусът засегна селскостопанската индустрия по различен начин, но някои сектори се справят по-добре от преди, смята зам.-председателят на ЕК Тимерманс

Франс ТимермансЧленовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП и заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс, отговарящ за Зелената сделка,  се срещнаха и обменеха мнения по голям брой въпроси, свързани със ситуацията в земеделския сектор след избухването на COVID-19, съобщават от МЗХГ.

Заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс заяви, че изпълнителната власт на ЕС няма намерение да забавя приемането на Стратегията „От фермата до трапезата“ планирано за 20 май, въпреки опасенията на някои от членовете на ЕП, че в средата на криза не е моментът за отправяне на нови искания на селското стопанство.

Тимерманс подчерта, че по време на пандемията COVID-19,  устойчивото земеделие е по- необходимо от всякога. Депутатите от Комисията напомниха, че секторът се нуждае от повече подкрепа, а това означава по-голям бюджет.

Заместник-председателят на ЕК заяви, че според него индустрията е била засегната по много разнороден начин, като някои сектори дори се справят по-добре от преди. Франс Тимерманс отбеляза, че здравната криза тече паралелно със сериозна икономическа криза. Той посочи, че през тази година икономиката на ЕС ще се свие със 7,5%.

„Вирусът не дискриминира, но ефектите на вируса варират“, добави той. Държавите членки обаче са взаимозависими и динамиката на възстановяването на всяка от тях ще бъде повлияна от другите.

Франс Тимерманс призова за нов тип икономика, а не за възпроизвеждане на стари, неустойчиви модели. Той подчерта, че протичащата в момента климатична криза, ще доведе до преоценка на много неща от гражданите. Хората свикнаха всичко да е много евтино, що се отнася до храната, но все пак имат готовност да платят малко повече за по-добра храна, въпреки че тази промяна сред потребителите ще зависи от икономиката.

Предстоящата стратегия „От фермата до трапезата“ ще признае, че е направено много от много земеделски стопани. Преходът към устойчиво развитие не е заплаха за земеделските стопани, а огромна възможност за тях. Изпълнителният вицепрезидент добави, че има нужда да се разгледа ОСП във връзка със Зелената сделка. Той подчерта, че директното подпомагане трябва да бъде насочено към земеделските стопани, а не към големите собственици на земи.

Стратегията „От фермата до трапезата“ има централна роля в инициативата на Комисията за Европейската зелена сделка. Устойчивите системи за производство на храни, приложени в кръговата икономика са от ключово значение за постигане на климатичните и екологични цели на Европейската зелена сделка. Те ще позволят намаляване на вредните емисии до безвредни нива както за хората, така и за екосистемите като цяло и ще имат възпиращ ефект върху загубата на биоразнообразие. Целта на стратегията „От фермата до трапезата“ е да превърне системите за производство на храни в ЕС в „глобален стандарт за устойчиво производство“, докато цялостната Европейска зелена сделка „предоставя възможност за съгласуване на необходимостта от производство на храни с това, което е добро за планетата. В същото време се отговаря положително на призивите на обществото в ЕС за осигуряване на здравословна, справедлива и екологично чиста храна“.

Leave a Comment