Съюзът на преработвателите се изненада от схемата за череши на МЗХГ

Антоанета БожиноваСхемата за субсидии към преработвателите на череши въобще не е била съгласувана със Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци. „Само една компания-член на съюза, е участвала преди два дни в видеоконферентното обсъждане на схемата. Предложението на земеделското министерство определено ни изненада“, заяви изпълнителният директор на организацията инж. Антоанета Божинова.

Припомняме, че вчера УС на ДФ „Земеделие“ реши да разпредели 1 млн. лв. към онези преработватели на череши, които увеличат с 30% миналогодишния обем на изкупени плодове. Те ще получат субсидии в размер на 50 лева/тон след кампанията и след доказване на завишеното производство и извършените плащания към черешопроизводителите.

След разговори с членове на съюза от снощи досега, инж. Божинова информира, че някои от предприятията са изразили готовност да увеличат количествата череши, които планират да изкупят тази година, при условие, че те са с необходимото качество и партидност. „Тук въпросът не е в субсидията, защото тя е малка, а в готовността им да се отзоват като българи, които искат да помогнат на производителите в трудната ситуация, която се очертава“, каза изпълнителният директор.

Антоанета Божинова все пак отбеляза, че преди преработвателите да вземат окончателно решение, трябва да се запознаят с условията за прилагане на схемата.

Директорът на съюза е озадачена по какъв начин преработвателите ще докажат, че са изкупили с 30% повече череши, след като във финансовите отчети за 2019 г. такива данни не се посочват. Инж. Боживона пита още с кантарни бележки ли ще се доказва по-високият обем приета продукция? Браншът живо се интересува дали държавата ще помогне в реализацията на готовата продукция чрез социалните си структури и агенцията „Държавен резерв и военновременни запаси“? Факт е обаче, че българският пазар е малък и затова преработвателите се надяват да успеят да реализират основните количества чрез контракти с външни купувачи.

Leave a Comment