ЕК одобри искането на Латвия да кредитира с до 100 000 евро фермерите при 0% лихва

BASF -->

латвия, земеделиеЕвропейската комисия (ЕК) одобри схема на Латвия от € 1,5 милиона, чрез която държавата ще кредитира производителите на първична селскостопанска продукция. Кредитите ще са с 0% лихва при максимален размер до 100 000 евро. Подкрепата ще бъде достъпна за компании от всякакъв мащаб, работещи в този сектор. Договорите за заем ще бъдат подписани не по-късно от 31 декември 2020 г.

Заемите ще се предоставят чрез Службата за подкрепа на селските райони – институция на държавната администрация, която работи под надзора на Министерството на земеделието на Латвия.

Схемата ще даде възможност на компаниите, работещи в сектора на първичното селскостопанско производство, да стабилизират паричния си поток и да платят за доставени стоки, суровини (като семена, посадъчни материали, продукти за растителна защита, минерални торове) и услуги.

Комисията установи, че латвийската схема е в съответствие с условията, заложени във временната рамка.

Leave a Comment