ЕК одобри грантовете до 10 хил. лв. за микро и малки предприятия

BASF -->

парите си тръгват от КТБЕвропейската комисия одобри грантова схема на стойност 88 млн. евро (около 173 млн. лева) за подпомагане на българските микро и малки предприятия в контекста на пандемията от коронавируса. Фирмите със селскостопанска дейност са изключени от тази помощ.

Мерките за подпомагане в рамките на схемата ще бъдат съфинансирани със 75 млн. евро  от Европейския фонд за регионално развитие.

Средствата към малкия бизнес ще са безвъзмездни. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на микропредприятията и малките предприятия, включително и на самостоятелно заетите лица, и да им помогне да продължат своята дейност по време на пандемията и след това.

Схемата ще бъде достъпна за дружества, осъществяващи дейност в различни сектори, с изключение на селското стопанство, рибарството, аквакултурите и горското стопанство. Според очакванията приблизително 17 300 микро- и малки предприятия ще се възползват от тази подкрепа. Всяка от тях ще получи между 3000 и 10 000 лв.

Помощ ще получат предприятията, които са регистрирали спад от поне 20% спад на оборота през април 2020 г. спрямо април 2019 г. Размерът на подпоматането не може да е по-голям от 10% от годишния оборот на фирмите.

Leave a Comment