21 организации от земеделието и преработката искат среща с премиера за намаляване на ДДС в храните

Ставката от 20% на ДДС за храните прави неконкурентна продукцията на българските производители на храни, в това число на плодовете и зеленчуците в сравнение с внасяната от ЕС и трети страни, се казва в писмото

домати21 организации от земеделието и преработката на храни искат среща с премиера Бойко Борисов, за да мотивират искането си за намаляване на ДДС при храните. Писмото е изпратено до министър-председателя и Министерския съвет, с копие до министъра на земеделието, храните и горите, министъра на финансите, министъра на здравеопазването и български електронни и печатни медии.

Ето и пълния му текст:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Настоящото писмо е продиктувано от възмущението на гилдията която представляваме – производителите на плодове и зеленчуци в България.

От 2000г. досега  ежегодно сме поставяли въпроса за високия процент на ДДС на плодовете и зеленчуците – най-масово консумираните храни в България, които са били емблемата на България от векове, предвид традициите и климатичните условия у нас.

Ставката от 20% на ДДС за храните прави неконкурентна продукцията на българските производители на храни, в това число на плодовете и зеленчуците в сравнение с внасяната от ЕС и трети страни, влизаща в България регламентирано и нерегламентирано без ДДС /често без документ и без проверка от БАБХ за безопасност/, което доведе до унищожаване на сектора и производителите на плодове и зеленчуци през последните 20 год.

Като последица от високия процент на ДДС, неадекватната Обща селскостопанска политика – ОСП, прилагана в България след 2007 г., стотици хиляди хора от селските райони напуснаха страната и станаха сезонни работници –  наемници в старите държави членки на ЕС, създавайки национален доход и брутна добавена стойност за чужди държави, защото там могат да им плащат по-високи заплати.

През 2019 се появи лъч на надежда, когато министър Танева каза, че води разговори с финансовия министър за обратно начисляване на ДДС за плодовете и зеленчуците. Следва да се има предвид обаче, че съгласно Европейските директиви, обратното начисляване е неприложимо в случая, т. к. плодовете и зеленчуците могат да се продават в непреработен вид на краен потребител, както и че такава практика няма в нито една страна членка. Правилно е да се обсъжда и съответно аргументира намалението на ДДС за храните например на  3% или 5 % , в частност за сектор плодове и зеленчуци, който е особено уязвим.

Но за наше огромно разочарование, миналата седмица министър Танева ни попари с новината, че трябва „ДА ЗАБРАВИМ“, защото министър Горанов е казал, че е изключено в тази тежка ситуация да се намалява ДДС за каквото и да било или да се приложи обратното начисляване на ДДС. 

Уважаеми господин Премиер, 

Ние, представителите на неправителствени организации от сектор производство на храни, настояваме за среща с Вас и в пряк разговор да изложим нашите мотиви и доказателства за ползите от намаляване на ДДС, както в икономически аспект, така и в здравословен, като сме убедени, че намаляването на ставката няма да доведе до намаляване на приходите в бюджета, а само ще отстрани негативните практики за неплащане на ДДС и така и нелоялната конкуренция оказвана върху легалните производители! 

Приветстваме  инициативата Ви за намаляване ДДС на 9 % за ресторантьорството, но не можем да приемем факта – ние, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ да им доставяме продуктите си с 20 % ДДС, а те да се възползват от намалената ставка за сметка на нас, хората които с къртовски труд работим на полето и произвеждаме първичния хранителен продукт, внасяме осигуровки и налози в хазната.

Да, сектор „Туризъм“, в т. ч. и ресторантьорство е важен за България, той е важен и за нас, защото те са наши клиенти. Чрез тях правим и реклама на нашата вкусна и здравословна храна, но считаме, че за да е продаваем и предпочитан продуктът им, е задължително намалената ставка на ДДС да се  приложи и за основните земеделски суровини и крайни продукти  от преработката им. Тогава ще има увеличение на приходите от ДДС в бюджета. Ако това не се случи, ресторантьорството или ще търси всеки месец ДДС за възстановяване или няма да отчита реалните си покупки на хранителни стоки, т.е. ще наблюдаваме нов сценарий…. 

Г-н Премиер,

Предвид всичко гореизложено най-учтиво Ви молим и настояваме за лична среща с Вас на представителите на асоциациите на производители и преработватели на храни, подкрепили това обръщение във възможно най-кратък срок! 

Гр. София                                                   С уважение:

14.05.2020г.                              

Подкрепено от:

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ  В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ

ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ОРАНЖЕРИЙНИТЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГРАДИНАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ „БЪЛГАРСКА ПРАСКОВА“

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И МАСЛОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕЛНИЧАРИ

СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИТЕ

СЪЮЗ НА ОВОЩАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ОРИЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ  НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ФНТС

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Leave a Comment