Кандидати по мярка 5.1 могат да обявят обществена поръчка по проектите си, докато тече приемът

BASF

лаборатория за храниЗа обществено обсъждане е предложено изменение в насоките за кандидатстване по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития. Приемът по мярка 5.1 бе открит на 8 май и ще продължи до 10 юли 2020 г. Бюджетът й е близо 46 млн. лв.

По подмярка 5.1 могат да кандидатстват животновъди, които отглеждат смине, птици и дребни преживни. Към 9.4 млн. лв. от общия бюджет са заделени за структури към МЗХГ, каквито са БАБХ и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, а също и Изпълнителната агенция за борба с градушките.

В мотивите за промяна на Насоките е посочено, че част от кандидатите по процедурата са възложители по Закона за обществени поръчки. Те са изразили желание да стартират провеждане на процедурите преди крайния срок на приема, преди одобрението на ДФ „Земеделие“ и преди сключване на административния договор. В мотивите се уточнява, че тъй като процедурата за обществена поръчка е продължителна и защото ПРСР е в напреднал етап на прилагане, е възможно да се разреши обявяване на обществена поръчка в срока на прием на проекти. Това е допустимо с подадено от българска страна искане за изменение на Пограмата за развитие на селските райони на 15 ноември 2019 г.

„За да се гарантира намаляване на процента на грешки тази възможност ще е допустима, само ако Държавен фонд „Земеделие“ е извършил предварителна проверка на планираните обществени поръчки“, се посочва в мотивите, а също и в публикувания проект на заповед на земеделския министър.

Общественото обсъждане приключва на 25 май. Коментари се приемат на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

Leave a Comment